SEA-EU Talent Webinar – Blue Growth

WP

Jak rozwijać sektory związane z morzem w sposób zrównoważony? W piątek 28.07. o godz. 14:00 o tematyce Blue Growth opowiedzą dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG i dr Trinetra Mukherjee z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii. Prelegenci w ramach serii webinarów SEA-EU Talent zaprezentują realizowane przez siebie projekty. Spotkanie jest świetną okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji naukowo-badawczych.

Inicjatywa SEA-EU Talent ma na celu promowanie młodych badaczy z uczelni partnerskich sojuszu, którzy prowadzą interesujące i ważne działania naukowe. W poprzednich edycjach o mikromobliności opowiedziała dr Agnieszka Szmelter-Jarosz z Uniwersytetu Gdańskiego, a wpływy pandemii COVID-19 na wellbeing przedstawiła dr Marie Briguglio z Uniwersytetu Maltańskiego. 

TM

  W piątek, 28 lipca, wygłoszone zostaną dwa wystąpienia:

  • “Hydrogen peroxide as a tool for green algae growth regulation: how it works?” prof. Wojciecha Pokory z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
  • "Piezophile adaptation to an amino-acid deficiency at high hydrostatic pressure (HPP) conditions" dr Trinetra Mukherjee z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii

Więcej o prelegentach oraz wcześniejsze edycje SEA-EU Talent można znaleźć na stronie SEA-EU Talent – reSEArch-EU.

Po zakończeniu webinaru uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja. 

 

 

Justyna Sikorska/ReSEArch - EU