Kolejni naukowcy z UG laureatami konkursu MINIATURA 7

Kolejnych czterech naukowców z UG zostało laureatami konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7 na pojedyncze działania naukowe. W konkursie można było otrzymać grant na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Mogli wziąć w nim udział tylko ci naukowcy, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN.

Finansowanie działań w lipcu otrzymały cztery osoby z UG, a do grona laureatów dołączyli:

  1. dr Dominika Studzińska Wydziału Nauk Społecznych, działanie pt. „Pogranicza w czasach (nie)pewności. Wyzwania rozwojowe gmin przygranicznych z Białorusią po wybuchu wojny w Ukrainie”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w kwocie 16 511,00 zł;
  2. dr Patrycja Wilczewska Wydziału Chemii, działanie pt. „Piezofotokataliza - nowa metoda wysokoefektywnego wzbudzenia bizmutowych półprzewodników typu p i n.”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500, 00 zł;
  3. dr Olga Antczak-Orlewska Wydziału Biologii, działanie pt. „Holoceńskie fluktuacje klimatyczne na Nizinie Jańsko-Indygirskiej (północno-wschodnia Jakucja, Republika Sacha) w świetle badań paleoekologicznych”, w ramach którego przyznano finansowanie kwerendy w wysokości 26 290,00 zł;
  4. dr Leszek Kadziński Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, działanie pt: „’Tarcza krzemionkowa’: Poprawa stabilności i skuteczności endolizyn bakteriofagów poprzez uwięzienie ich w kompozytach krzemionkowych”, w ramach którego przyznano finasowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 610,00 zł.
Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy