Kolekcja pomorsko-kaszubska w spuściźnie prof. Andrzeja Bukowskiego w PBC

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego zakończyła 31 lipca br. realizację projektu pt. Unikatowe kolekcje pomorsko-kaszubskie w spuściźnie prof. Andrzeja Bukowskiego w zbiorach BUG, numer umowy: SONB/SP/550342/2022 w ramach programu: Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych.   

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 36 579,00 zł, z czego 32 329,00 zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych Biblioteki UG.
 
Celem projektu było upowszechnienie unikatowych materiałów dotyczących Pomorza i Kaszub ze spuścizny prof. Andrzeja Bukowskiego, m.in. autografu pierwszej kodyfikacji języka kaszubskiego „Zasady pisowni kaszubskiej” powstałego w Kościerzynie w roku 1910 oraz autografu opracowania „Zasady pisowni kaszubskiej w krótkim zarysie” z roku 1937.

Prace nad projektem podzielono na  kilka etapów. W pierwszym etapie opracowano materiały ze spuścizny prof. Andrzeja Bukowskiego, a utworzone opisy udostępniono w katalogu BUG. Kolejnym etapem była konserwacja zbiorów, na którą składało się sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej, a następnie poddanie wytypowanych obiektów odpowiednim zabiegom konserwatorskim, m.in.: czyszczeniu mechanicznemu, prostowaniu i wklejaniu kart, reperacji i rekonstrukcji oraz odkwaszaniu. Po konserwacji, w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania, materiały zostały umieszczone w odpowiednich kopertach i pudłach ochronnych zakupionych w ramach projektu. W ostatnim etapie zeskanowano materiały przy użyciu profesjonalnego sprzętu – skanera Zeutschel OS 14000A1 – i umieszczono je w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Projekt realizowany był przez pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Oddziału Digitalizacji BUG.

Zapraszamy do odwiedzenia Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej i zapoznania się z nową cyfrową kolekcją spuścizny prof. Andrzeja Bukowskiego.

Fot. Katarzyna Migawa/ Zbiory Specjalne BUG 

Unikatowe kolekcje pomorsko-kaszubskie w spuściźnie prof. Andrzeja Bukowskiego w zbiorach BUG
Marietta Tiszbein/Sekcja Promocji BUG