Prof. Mariusz Ziółkowski objął Katedrę imienia Marii Janion na rok 2023/2024. Wspólna inauguracja roku akademickiego na Wydziałach Filologicznym i Historycznym UG

Fot.

Fot. Alan Stocki

 Już po raz drugi wspólnie z Wydziałem Filologicznym UG świętujemy inaugurację roku akademickiego. W tym magicznym dniu przypomnijmy sobie słowa Alberta Einsteina:Dążenie do wiedzy jest jednym z najpiękniejszych dążeń człowieka. Niech nasza dążność do wiedzy i nasza pasja do nauki prowadzą nas przez kolejne lata edukacji, otwierając drzwi do nieznanego i odkrywając tajemnice świata. Razem jesteśmy zdolni do osiągnięcia wielkich rzeczy  powiedział Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Filologicznym i Wydziale Historycznym UG odbyła się 2 października br. w auli 1.43 budynku przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku-Oliwie.

Wydarzenie rozpoczęło się Hymnem Państwowym w wykonaniu Zespołu Jantar, a zgromadzonych gości powitał Dziekan Wydziału Historycznego, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG.  

Następnie głos zabrała Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

– Nie mamy dziś żadnej wątpliwości, że to nauki humanistyczne pomagają nam interpretować przeszłość, zajmować się teraźniejszością i planować przyszłość. To właśnie historia, sztuka, literatura, muzyka, teatr, film stanowią przekrojowe narzędzia edukacyjne, które otwierają drzwi takim umiejętnościom, jak obserwacja, refleksja, wyobraźnia i poszukiwanie rozwiązań – powiedziała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. – Życzę państwu  zgromadzonym tu studentom i naukowcom – wielu sukcesów i powodów do radości w nowym roku akademickim.

W dalszej części przemówienia wygłosili Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG oraz Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG.

– Jeszcze trzy dni temu obchodziliśmy jubileusz 15-lecia wyodrębnienia się Wydziału Historycznego z Wydziału Filologicznego-Historycznego. A dziś już po raz drugi wspólnie z Wydziałem Filologicznym UG możemy świętować inaugurację nowego roku akademickiego. To dla mnie dowód, że decyzja podjęta o podziale nie była rozwodem, a wyjściem z domu rodzinnego po osiągnięciu odpowiedniego potencjału naukowo-dydaktycznego do samodzielnego funkcjonowania. Nadal potrafimy ze sobą współpracować, co jest widoczne na polu naukowym  powiedział Dziekan Wydziału Historycznego.

– Dzisiejszy dzień to okazja do świętowania, ale też do refleksji nad tym, co udało nam się dotychczas osiągnąć, w jakim miejscu na drodze do rozwoju i samodoskonalenia się jesteśmy. W naszej wspólnej podróży towarzyszyło nam słońce, spokojna tafla wody, ale musieliśmy też zmagać się ze sztormami i wysokimi falami – mówiła dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG. – Drodzy studenci, cieszę się, że zdecydowaliście się rozpocząć studia na UG. Najbliższe lata będą dla was niezapomnianą przygodą intelektualną i okazją do znalezienia odpowiedzi na wiele pytań. UG to miejsce szczególne, to odpowiedzialność, szacunek i uważność względem drugiej osoby. Zrobimy wszystko, abyście czuli się u nas jak w domu.

W dalszej części uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów, wybrzmiało Gaudeamus igitur oraz wręczone zostały dyplomy habilitacyjne. Miejsce miały też promocje doktorów nauk humanistycznych, wręczenie Nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, a także wręczenie prof. dr. hab. Mariuszowi Ziółkowskiemu powołania na katedrę imienną prof. Marii Janion.

Na koniec wykład inauguracyjny pt. „Daleko i blisko: Nowy Świat i jego mieszkańcy z perspektywy polskiej, XVI–XIX w.” wygłosił prof. dr. hab. Mariusz Ziółkowski.

Katedra imienna to inicjatywa Rektora UG prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego. Jej objęciem są honorowani w Uniwersytecie Gdańskim najwybitniejsi uczeni i uczone, którzy swój talent i wiedzę przekazują naszej społeczności akademickiej w trakcie roku akademickiego. W tym roku katedrę im. prof. Marii Janion objął polski archeolog, prof. dr. hab. Mariusz Ziółkowski, profesor nauk humanistycznych, kierownik Ośrodka Badań Prekolumbijskich, Dyrektor Centrum Badań Andyjskich UW oraz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Katolickiego Santa Maria Arequipa w Peru.

EMW/Zespół Prasowy UG