życie akademickie
W dniach 30.09.2023 - 06.10.2023 w Uniwersytecie Gdańskim odbyły się inauguracje roku - centralna i na poszczególnych wydziałach.  Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych wydarzeń: Inauguracyjne przemówienie Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego Inauguracja w Uniwersytecie Gdańskim (centralna)  30.09.2023 - Wydział Zarządzania 02.20.2023 - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 02.10.2023 - Wydział Ekonomiczny 02…
życie akademickie
Doskonałość naukowa, umiędzynarodowienie i wyniki ewaluacji – oto tematy poruszane podczas inauguracji roku akademickiego 2023/24 na Wydziale Chemii UG. W uroczystości wzięła udział Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. dr hab. Izabela Nowak, która wręczyła Nagrody PTChem za najlepszą pracę doktorską oraz wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Obiektywna ocena skuteczności działania produktów kosmetycznych…
życie akademickie
Od lewej: prof. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. Waldemar Surosz, prof. Marcin Pliński – Wydział to ludzie, którzy go tworzą: pracownicy, doktoranci i studenci – otworzył inaugurację roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii jego Dziekan dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG. W uroczystości wzięli udział m.in.  Prorektorka ds…
życie akademickie
Premier w latach 1992-93, Minister Finansów w latach 1997-2000, Ambasador RP w Watykanie w latach 2001-2013 – dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM objęła Katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Mianowanie było jednym z wielu punktów programu inauguracji roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji, podczas której o wyzwaniach i sukcesach jednostki mówili Rektor UG prof. dr hab. Piotr…
życie akademickie
Fot. Alan Stocki/UG Omówienie przez przedstawicielki władz dziekańskich i rektorskich sukcesów WE w poprzednim roku akademickim i ambitnych planów na przyszłość, wykład inauguracyjny dr. hab. Giuseppe T. Cirelli, prof. UG, przemówienie gościa specjalnego Thomasa Frossela z London Stock Exchange Group, uroczyste promocje doktorskie,…
życie akademickie
Fot. Alan Stocki/UG Emocjonująca, radosna i podniosła. Te epitety trafnie oddają atmosferę towarzyszącą tegorocznej uroczystej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim. Główną atrakcją wydarzenia był wykład inauguracyjny dr. hab. Michała Rusinka, prof. UJ, wieloletniego sekretarza Wisławy Szymborskiej, oraz wernisaż…
życie akademickie
Szanowni Państwo, Dostojni Goście, Droga Społeczności Uniwersytetu Gdańskiego, Przyjaciele! Wysłuchaliśmy przed chwilą wiersza naszej wybitnej poetki, noblistki, Wisławy Szymborskiej pod tytułem Właściwie każdy wiersz. Zwraca tam uwagę wyrażony niezwykły szacunek dla słowa, dla myśli, dla wartości przemyślenia i spostrzegania. To nic innego jak…
życie akademickie
Rektor UG prof. Piotr Stepnowski  Prof. Harald Weinfurter obejmuje katedrę imienną Wacława Szybalskiego, a rok akademicki 2023/2024 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oficjalnie otwarty! Za nami wyjątkowa inauguracja na WMFiI, w której wzięły udział władze wydziałów i uczelni, naukowcy, studenci oraz przedsiębiorcy. -…
życie akademickie
Fot. Alan Stocki – Już po raz drugi wspólnie z Wydziałem Filologicznym UG świętujemy inaugurację roku akademickiego. W tym magicznym dniu przypomnijmy sobie słowa Alberta Einsteina: „Dążenie do wiedzy jest jednym z najpiękniejszych dążeń człowieka”. Niech nasza dążność do wiedzy i nasza pasja do nauki prowadzą nas przez kolejne lata…