Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit! Za nami uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024

fot.

Fot. Alan Stocki/UG

Emocjonująca, radosna i podniosła. Te epitety trafnie oddają atmosferę towarzyszącą tegorocznej uroczystej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim. Główną atrakcją wydarzenia był wykład inauguracyjny dr. hab. Michała Rusinka, prof. UJ, wieloletniego sekretarza Wisławy Szymborskiej, oraz wernisaż wystawy „Wisława Szymborska: kolaż gdański”. 

Nadzwyczajne posiedzenie senatu związane z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Gdańskim odbyło się 3 października br. w auli Biblioteki Głównej UG.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: przedstawiciel Prezydenta RP, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe i duchowne, rektorzy seniorzy UG i goście reprezentujący środowisko prawnicze oraz świat nauki, kultury i biznesu Wybrzeża.

Życzenia na nowy rok akademicki od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał  wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotr Karczewski.

– Za nami rok wielu wydarzeń, m.in. sukcesów oraz owocnej współpracy na polu badawczym i naukowym, rok jeszcze większego umiędzynarodowienia naszej uczelni i znacznego awansu UG w prestiżowych i kompleksowych rankingach – powiedział Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski. – Zwrócę się teraz do studentów pierwszego roku. Wybierając Uniwersytet Gdański, dokonaliście dobrego wyboru! Macie okazję tworzenia jednych z piękniejszych w waszym życiu wspomnień. Korzystajcie z możliwości, które daje wam Uniwersytet Gdański – przede wszystkim w rozwoju naukowym, ale też w rozwoju kulturalnym czy sportowym

Przemówienie Rektora - czytaj tu

W dalszej części wydarzenia głos zabrał przedstawiciel Parlamentu Studentów UG, a po jego przemówieniu odbyło się wręczenie nagród studentom i doktorantom, którzy najlepiej wypadli w tegorocznej rekrutacji. Dyplomy i nagrody z rąk Rektora UG i Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia odebrali Anna Osmańska, Adam Jaeszke, Idalia Ciereniewicz, Zuzanna Cichocka, Karolina Skłodowska, Olga Ryczkowska, Marta Szymkowiak, Maciej Mazurek, Jędrzej Przybylski-Lewandowski, Mikołaj Bąk, Matylda Czarnecka, Filip Kuś, Andrzej Cylwik, Ignacy Gołębiewski oraz Paweł Sawicki.  

Następnie Rektor UG oraz Dyrektorka Wydawnictwa UG Joanna Kamień wręczyli nagrody laureatom Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. W kategorii pierwszej, Książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej, otrzymali je: Mieczysław Abramowicz za książkę pt. „Teatr żydowski w Gdańsku 1876-1968” – I miejsce, Joanna Czerepko za książkę pt. „Zakupy transgraniczne – uwarunkowania rozwoju” – II miejsce oraz Daria Węsierska za książkę pt. „Modele życia szczęśliwego w archaicznej i klasycznej poezji greckiej” – III miejsce. W kategorii drugiej, Książka dydaktyczna, nagrodzeni zostali: Tomasz Swebocki, Agnieszka Manikowska, Elżbieta Adamska i Daria Łada za książkę pt. „Księga doświadczeń Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego” – I miejsce, Ewa Bagińska, Paulina Wyszyńska-Ślufińska (red.) za publikację „Prawo cywilne – zobowiązania. Kazusy, orzecznictwo, materiały” – II miejsce oraz Jarosław Waśniewski, Jędrzej Strumiłło i Róża Szawłowska za publikację pt. „Projektowanie działalności podmiotów leczniczych” – III miejsce. W kategorii trzeciej – Książka naukowa – nagrody otrzymali: Jerzy Bolałek, Dorota Burska (red.) za publikację „Zatoka Pucka. Tom I. Aspekty geologiczne i fizyczne; Tom II. Aspekty chemiczne; Tom III. Aspekty świata ożywionego” – I miejsce, Elżbieta Babula za publikację „Teoria perspektywy. Aspekty behawioralne i modelowanie preferencji” – II miejsce oraz Patryk Kaczmarek za książkę pt. „Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór” – III miejsce.

Kolejnym punktem programu był niezwykle interesujący wykład inauguracyjny pt.„Wisława Szymborska – między osobą a osobowością”, wygłoszony przez dr. hab. Michała Rusinka, prof. UJ, wieloletniego sekretarza noblistki, który poprowadził słuchaczy przez wspomnienia o poetce: jej sposobach pracy oraz zamiłowaniu do wycinanek, kolaży i limeryków. 

Po gościnnym wystąpieniu zgromadzeni mieli okazję wysłuchać koncertu Akademickiego Chóru UG pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka. Zaprezentowane zostały dwa utwory: „I want to thank you Lord for all you’ve done” Waltera Hawkinsa i „Nic dwa razy” z repertuaru Sanah (na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej).

Na koniec Rektor UG zaprosił zgromadzonych gości na dalszą część uroczystości, tj. wernisaż wystawy „Wisława Szymborska: kolaż gdański” oraz spotkanie autorskie z prof. Michałem Rusinkiem (o godz. 17:30 w sali głównej na 1. piętrze Biblioteki UG) i spektakl „Szymborska: kolaż” – wydarzenie performatywne nagrodzone Grand Prix Studenckiej Wiosny Teatralnej (2023) (o godz. 19:00 w sali głównej na 1. piętrze Biblioteki UG.)

 Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit! Rok akademicki 2023/2024 uważam za rozpoczęty! – powiedział Rektor UG prof. Piotr Stepnowski, kończąc uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji Inauguracji Roku Akademickiego.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Uniwersytet Pomorski w Słupsku 180.1 KB
Prezydent RP 624.16 KB
Prezydent Gdyni 679.55 KB
Gdańskie Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Gedanensis 201.06 KB
KRASP 365.54 KB
Prezes Rady Ministrów 391.7 KB
ANS w Elblągu 412.36 KB
UJ 278.08 KB
UWM 299.28 KB
UW 189.93 KB
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG