Objęcie Katedry Imiennej Wacława Szybalskiego. Inauguracja Roku 2023/2024 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Rektor UG prof. Piotr Stepnowski

Rektor UG prof. Piotr Stepnowski

 Prof. Harald Weinfurter obejmuje katedrę imienną Wacława Szybalskiego, a rok akademicki 2023/2024 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oficjalnie otwarty! Za nami wyjątkowa inauguracja na WMFiI, w której wzięły udział władze wydziałów i uczelni, naukowcy, studenci oraz przedsiębiorcy.

- Wizerunek UG w Polsce i na arenie międzynarodowej zmienia się i będzie się zmieniał, co znajduje odzwierciedlenie w ciągłej poprawie pozycji naszej uczelni w rankingach. W ostatniej edycji rankingu Perspektyw uplasowaliśmy się zaraz za Uniwersytetem Warszawskim, Jagiellońskim i Adama Mickiewicza w Poznaniu - otworzył wydarzenie Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - To również zasługa państwa wydziału - państwa pracowitości, pomysłowości i badań naukowych.

Studenci

Wśród wyjątkowych inicjatyw Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Rektor UG wymienił m.in. badania prowadzone w Instytucie Matematyki w zakresie logiki i teorii liczb, współpracę z firmą Intel, publikacje fizyczne w wysoko punktowanych periodykach czy prace nad teorią informacji kwantowych. 

Swoją przemowę prof. Piotr Stepnowski zakończył apelem do nowych studentów wydziału: - Naszą ambicją jest, aby opuszczając za kilka lat mury Uniwersytetu Gdańskiego, mogli państwo z dumą mówić: moja Alma Mater - powiedział Rektor UG.

prof. Marek Żukowski

prof. Marek Żukowski

Następnie przyszedł czas na mianowanie nowego kierownika imiennej katedry honorowej Wacława Szybalskiego. W roku akademickim 2023/20224 będzie nim prof. Harald Weinfurter – profesor fizyki na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, który współpracował m.in. z noblistą i doktorem honoris causa UG prof. Antonem Zeilingerem. 

- Prof. Harald Weinfurter jest jednym z moich najlepszych przyjaciół - rozpoczął laudację prof. dr hab. Marek Żukowski. - Poznaliśmy się na Uniwersytecie Gdańskim w 1989 r. podczas niedużej konferencji. Wtedy nie spodziewałem się, że nasze drogi się znowu przetną. Dwa lata później spotkaliśmy się przed naszym wspólnym pokojem w Innsbrucku. Obaj zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez prof. Antona Zeilingera, który właśnie tworzył swój zespół badawczy. 

Od lewej: prof. Piotr Stepnowski i prof. Harald Weinfurter

Od lewej: prof. Piotr Stepnowski i prof. Harald Weinfurter

Po laudacji prof. Piotr Stepnowski symbolicznie przekazał w ręce prof. Haralda Weinfurtera katedrę honorową im. Wacława Szybalskiego. Nowy kierownik podziękował za nominację i zaznaczył, że zawsze z chęcią wraca do Gdańska.  

W swojej przemowie Dziekan WMFiI prof. dr hab. Piotr Bojarski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego budynku Instytutu Informatyki oraz remontu generalnego części starszego budynku.

- Wierzę, że podniesienie standardu infrastrukturalnego przełoży się na wyższą jakość badań naukowych i procesu dydaktycznego oraz sprawi, że praca w nowych pokojach i salach dydaktycznych będzie zwyczajnie przyjemna - mówił prof. Piotr Bojarski.

prof. Piotr Bojarski

prof. Piotr Bojarski

Dziekan podsumował także aktualną ofertę dydaktyczną wydziału, współpracę z firmą Intel, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym czy z Międzynarodową Agendą Badawczą ICTQT UG oraz publikacje naukowe. W ubiegłym roku aż siedem artykułów badaczy z WMFiI ukazało się w czasopismach punktowanych najwyżej, czyli na 200 pkt., przez MEiN. Prof. Piotr Bojarski zaznaczył, że wiele publikacji znalazło się także w periodykach o wartości 140 pkt. 

Życzę wszystkim członkom społeczności akademickiej udanego, pełnego sukcesów i spokojnego na miarę czasów roku akademickiego – zakończył przemówienie dziekan WMFiI.

Studenci podczas immatrykulacji

Studenci podczas immatrykulacji

Immatrykulację studentów przeprowadziła Prodziekan ds. Studenckich WMFiI dr Barbara Wolnik, a wykład inauguracyjny dotyczący technologii kwantowych wygłosił prof. Harald Weinfurter.

Podczas inauguracji od Prorektora ds. Badań Naukowych prof. dr. hab. Wiesława Laskowskiego oraz prof. Piotra Bojarskiego stopień doktora otrzymały następujące osoby: 

 • Dr inż. Natalia Majewska - promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
 • Dr Gabriela Aleksandra Łuczyńska - promotor: prof. Tomasz Szarek
 • Dr Bianka Wołoncewicz - promotor: prof. Marek Żukowski
 • Dr Ricard Ravel Rodríguez - promotor: prof. Michał Horodecki
 • Dr Tanmoy Biswas - promotor: prof. Michał Horodecki; pomocniczy: dr hab. Kamil Korzekwa
 • Dr Ray Ganardi - promotor: prof. Tomasz Paterek; pomocniczy: dr Adrian Kołodziejski
 • Dr inż. Marek Winczewski - promotor: dr hab. Karol Horodecki, prof. UG
 • Dr Paweł Barbarski - promotor: dr hab. Piotr Szuca, prof. UG; pomocniczy: dr Nikodem Mrożek
 • Dr Bartosz Kamedulski - promotor: dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG
 • Dr Palash Pandya - promotor: prof. Marcin Wieśniak
 • Dr Michał Mońka - promotor: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG; pomocniczy: dr Illia Serdiuk

Wręczono także Medale Komisji Edukacji Narodowej dr Elżbiecie Mrożek, dr. hab. Marcinowi Marciniakowi, prof. UG oraz dr. hab. Markowi Krośnickiemu, prof. UG.

Przyznano nagrody Rektora UG:

 • I stopnia: dr. hab. Markowi Krośnickiemu prof. UG oraz dr. Adamowi Kweli
 • II stopnia: dr. hab. Wiesławowi Miklaszewskiemu, prof. UG, dr Hannie Furmańczyk, dr Anecie Lewkowicz, dr Annie Synak, dr. hab. Michałowi Studzińskiemu oraz dr. Pawłowi Klindze
 • III stopnia: dr. hab. Błażejowi Szepietowskiemu, prof. UG, dr. Maciejowi Mroczkowskiemu, dr. Adamowi Kostulakowi oraz dr. Illi Serdiuk.
 • IV stopnia: prof. dr hab. Stanisławowi Pogorzelskiemu, dr. Pawłowi Pączkowskiemu

Nagrodę zespołową I stopnia otrzymali:

 • Dr Barbara Wolnik; dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG;
  dr inż. Anna Nenca; dr Maciej Dziemiańczuk
 • Dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG; dr Agata Lazarowska;
  dr inż. Tadeusz Leśniewski

A Nagrody Rektora dla pracowników Wydziału niebędącymi nauczycielami akademickimi przyznano: Annie Baran, Gabrieli Budnik, Wiktorii Kamińska, Gabrieli Wencie, Maciejowi Grzegorczykowi, Krzysztofowi Sikorskiemu, Arkadiuszowi Zapadce oraz Arturowi Sikorskiemu.

Specjalne Nagrody ICTQT otrzymali:

 • Dr John Selby 
 • Dr Giovanni Scala 
 • Dr Marcin Łobejko 
 • Dr Michał Banacki 
 • Dr Antonio Mandarino 

Dziekan WMFiI pożegnał także pracowników naukowych odchodzących na emeryturę: dr. hab. Stanisława Kryszewskiego, prof. UG oraz dr. hab. Wiesława Miklaszewskiego, prof. UG. Prof. Piotr Bojarski pogratulował także jubileuszu osiemdziesięciolecia prof. dr hab. Ryszardowi Horodeckiemu. 

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG