Za nami konferencja „Sustainable HR for Modern Model of Administration of HEIs” na UG

Kierunki rozwoju koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi były głównym tematem zorganizowanej w formule Staff Week konferencji „Sustainable HR for Modern Model of Administration of HEIs”. Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Gdański, a gośćmi partnerzy z sojuszu SEA-EU 2.0.

 

W dniach 17-19 października 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim w ramach współpracy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas -SEA-EU 2.0) odbyła się konferencja pt. „Sustainable HR for Modern Model of Administration of HEIs”.

- Głównym celem tego wydarzenia było przedstawienie i omówienie założeń oraz kierunków rozwoju koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi dedykowanego procesom doskonalenia i motywacji kadry administracyjnej instytucji szkolnictwa wyższego w Europie - mówi Zastępca Kanclerza UG ds. HR Marta Chmielewska. - W trakcie trzydniowych zajęć odbyły się liczne warsztaty oraz panele dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: kreowanie idei Work-Life Balance, dbałość o well-being w środowisku pracy administracyjnej, znaczenie satysfakcji zawodowej, budowanie odporności mentalnej w czasach turbulencji otoczenia (VUCA) czy dyskusja nt. prawnych i zarządczych uwarunkowań zrównoważonego ZZL.

Uczestnikami Staff Week byli kierownicy i menedżerowie komórek HR oraz specjaliści w pionach administracji uczelni, a także kadra naukowa prowadząca badania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi z Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetu Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetu Maltańskiego w Valletcie (Malta) oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Warsztaty i wykłady prowadzili pracownicy i współpracownicy Wydziału  Zarządzania UG z Katedry Organizacji i Zarządzania (dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG, dr Agata Borowska-Pietrzak, dr Ilona Modrzejewska) oraz Katedry Prawa Pracy (dr Marta Zbucka-Gargas) na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Częścią konferencji był także panel dotyczący praktyk podejmowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przez władze i administrację UG w okresie rozpoczęcia wojny w Ukrainie.

Równolegle goście z zagranicy mieli możliwość zwiedzenia Kampusu UG, Gdańska i Sopotu.

- Główną konkluzją konferencji było umocnienie stanowiska, iż współczesna instytucja szkolnictwa wyższego nie może w dzisiejszych czasach wysokiej złożoności, nieprzewidywalności i niejednoznaczności otoczenia realizować swojej misji badawczej czy dydaktycznej bez profesjonalnego wsparcia wykwalifikowanej kadry administracyjnej. Głównym kierunkiem kreującym taką aktywność jest zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, skupione na budowaniu zaangażowanych i podnoszących kompetencje specjalistów w strukturach administracji. Takie podejście ma tworzyć podwaliny dla zespołów administracji, które efektywnie mogą wtedy współpracować z zespołami kadry akademickiej - budując synergicznie trwałą wartość dodaną nowoczesnego uniwersytetu - tłumaczy Marta Chmielewska.

Dzień I - fot. Marcel Jakubowski/UG
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG