Uniwersytet Gdański w THE World University Rankings 2024 by subject. Wysokie 5 miejsce UG w dziedzinie Education i 3 w dziedzinie Law wśród polskich uczelni

W opublikowanych przez  wiodącą agencję rankingową Times Higher Education wynikach światowych rankingów dziedzinowych - World University Rankings 2024 by subject - Uniwersytet Gdański po raz kolejny nie tylko utrzymał bardzo dobre pozycje wśród światowych szkół akademickich, ale notowany po raz pierwszy w nowej dziedzinie Education uplasował się wysoko, na 5 miejscu, wśród polskich uczelni. Sukcesem jest też 3 miejsce w polskiej klasyfikacji w dziedzinie Law.

Uniwersytet Gdański, podobnie jak w roku ubiegłym, notowany został wśród wiodących uczelni całego świata w następujących dziedzinach: Arts and Humanities (nauki artystyczne i humanistyczne) (przedział 601+), Business and Economics (biznes i ekonomia) (801+), Social Sciences (nauki społeczne) (801+), Life Sciences (nauki przyrodnicze) (601-800), Physical Sciences (nauki fizyczne) (1001+), Psychology (psychologia) (501-600).

Nowością w aktualnej edycji jest obecność UG w dziedzinie Education (uczelnia nasza notowana jest w przedziale 601+ na świecie i zajmuje piąte miejsce wśród  uczelni polskich).

- W tej dziedzinie w rankingu oceniane są m.in. edukacja i szkolenie nauczycieli akademickich. Uniwersytet Gdański dzięki powołanemu z mojej inicjatywy Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego stale rozwija tutoring, wspiera nauczycieli akademickich m.in. w  zarządzaniu procesem kształcenia, budowaniu ścieżek kariery akademickiej. Osiągnięcia takie jak wysoka ocena w rankingu THE WUR pokazują, że to, co robimy, robimy bardzo dobrze – podkreślił Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Natomiast w dziedzinie Law Uniwersytet Gdański zadebiutował w przedziale 251-300, na 329 uczelni - liderów w naukach prawnych z całego świata. W tej dziedzinie zajęliśmy 3 miejsce w Polsce za Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim (w dziedzinie nauk prawnych notowanych jest w obecnej edycji 8 polskich uczelni).

Ranking został opublikowany 26 października 2023.

 

Pełne zestawienia wyników tegorocznej dziedzinowej edycji rankingu THE WUR by subject 2024:

 Arts and Humanities: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/arts-and-humanities

Business and Economics: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/business-and-economics

Education: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/education

Law: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/law

Life Sciences: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/life-sciences

Physical Sciences: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/physical-sciences

Psychology: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/psychology

Social Sciences: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/social-sciences

Clinical and Health: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/clinical-health

Computer Science: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/computer-science

Engineering: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/subject-ranking/engineering

Katarzyna Gregorowicz-Bielawska/BAiE UG, oprac. MNG/ZP