Uniwersytet Gdański trzecim najpopularniejszym uniwersytetem w rekrutacji w Polsce

Według danych rekrutacyjnych opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Gdański znalazł się na 6 miejscu w Polsce wśród najczęściej wybieranych przez kandydatów uczelni publicznych i na 3 wśród uniwersytetów.

 

Według danych opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez MEiN, wg stanu na dzień 1 października 2023 r., przyjęto łącznie  441 823 osoby, w tym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: 336 952 osoby, na studia drugiego stopnia: 104 871 osób.

Do uczelni publicznych przyjęto ogółem 297 525 osób - z tego 72 160 na studia drugiego stopnia; w tym na studia stacjonarne: 239 779 - z tego 52 521 na studia drugiego stopnia.

W rankingu uczelni publicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów - wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie - Uniwersytet Gdański znalazł się na 6 miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych i na 3 wśród uniwersytetów (za Uniwersytetem Warszawskim i Jagiellońskim).

- Trzecie miejsce wśród uniwersytetów pokazuje, że jesteśmy najpopularniejsi w Polsce północnej. Uniwersytet Gdański, który ma najlepszą infrastrukturę na Pomorzu, zmienił się w ciągu trzech ostatnich lat także pod względem dbałości o studentów - mówi Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski.  - Zwracamy uwagę na to, co dla młodych ludzi ważne - rozszerzamy współpracę z biznesem, pogłębiamy możliwości budowania przez studentów ścieżki kariery już podczas studiów, ale też wzmocniliśmy aktywności studenckie, tworząc Centrum Aktywności Studentów i Doktorantów, które świetnie się rozwija i integruje społeczność studencką. Uruchomiliśmy program e-Uczelnia, który wzmocni infrastrukturę informatyczną, a także ulepszy obsługę studentów w UG.

Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej dziesiątce uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce - ponad czworo chętnych) na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. 

W tym zestawieniu wśród uniwersytetów UG wyprzedziły jedynie Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Najpopularniejsze kierunki według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów w ramach dyscypliny naukowej (dyscypliny wiodącej, do której przypisany jest kierunek studiów) (powyżej 20 tys.):

1. nauki o zarządzaniu i jakości - 72 519

2. informatyka techniczna i telekomunikacja - 67 268

3. ekonomia i finanse - 55 664

Natomiast według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na kierunek studiów (powyżej 8 tys.):

1. informatyka - 43607

2. psychologia - 42267

3. zarządzanie - 33739

 

Przypomnijmy, że w Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejszymi kierunkami były:

- pod względem liczby kandydatów na 1 miejsca: Japonistyka (20,00), Skandynawistyka (14,44) i Kryminologia (13,40),

-  pod względem liczby zgłoszeń ogółem: Psychologia ( 2,2 tys. kandydatów), Prawo (ponad 1,3 tys.), Ekonomia (1,3 tys.), Zarządzanie (ponad 1,1 tys.).

 

Raport MEiN czytaj tu

Magdalena Nieczuja - Goniszewska, rzeczniczka prasowa