Kolejne MINIATURY dla UG

Pięcioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego dołączyło do grona laureatów organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu MINIATURA 7. Otrzymali dofinansowanie na działania naukowe o łącznej wysokości ponad 200 tys. zł. NCN opublikowało ostatnie wyniki siódmej edycji konkursu MINIATURA.

Na liście rankingowej znaleźli się:

 • dr inż. Mateusz Cieślik, Wydział Chemii
 • dr Aleksandra Girsztowt, Wydział Historyczny
 • dr Olesia Werbowy, Wydział Biologii
 • dr Marta Miotke-Wasilczyk, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • dr Mirosław Jarząb, Wydział Biologii

Zwycięskie projekty pozwolą początkującym naukowcom z UG zdobyć pierwsze doświadczenia w realizacji grantu oraz przygotują do aplikowania w kolejnych konkursach.

- Bardzo cieszy mnie, że młode badaczki i badacze z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali dofinansowanie na swoje działania. To właśnie te pierwsze projekty, które będą realizować, zaowocują w przyszłości kolejnymi projektami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym - podkreśla Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - To duże wyzwanie i przygoda, która otwiera drzwi do kolejnych planów i rozwoju naukowego. Gratuluję otrzymania dofinansowania i życzę satysfakcji z realizacji działań naukowych.

Wśród zwycięskich propozycji znalazły się działania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.

- Jedno z wyłonionych w konkursie działań naukowych stanowić będzie podstawę do dalszych prac nad kompleksowym zbadaniem mechanizmów kontrolujących uwalnianie cząsteczek antybiotyków inkorporowanych w hydrożelach – podkreśla badaczka realizująca projekt dr Marta Maria Miotke-Wasilczyk. - Realizacja działania naukowego prowadzonego w ramach uzyskanego grantu, polegająca na wstępnej eksploracji przed szeroko zakrojonymi badaniami eksperymentalnymi, będzie miała na celu ustanowienie solidnego protokołu syntezy fotoreaktywnych hydrożeli i stanowić będzie kamień milowy na drodze sformułowania kolejnego wniosku projektowego.

Dr inż. Mateusz Cieślik z Wydziału Chemii w ramach otrzymanego dofinansowania będzie realizował działania mające na celu opracowanie łatwych do wytworzenia (wydruk 3D) i wydajnych sensorów elektrochemicznych. Sam laureat podkreśla, że zdobyte doświadczenie pozwoli mu na przeprowadzenie badań pilotażowych z użyciem zaprojektowanych materiałów i rozwinięcie współpracy z naukowcami z Michigan State University.

7. edycja MINIATURY rozstrzygnięta

Celem konkursu MINIATURA 7 było finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu założeń przyszłych projektów badawczych, które będą mogły zostać złożone w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Można było uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Nabór wniosków w programie MINIATURA 7 trwał od 1 lutego do 31 lipca 2023 r., a środki finansowe przeznaczone na wsparcie działań naukowych były podzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy trwania naboru. Obecnie ogłoszono wyniki ostatniej tury tegorocznego konkursu. 

Do finansowania w ramach całej siódmej edycji konkursu zakwalifikowano 621 wniosków: 243 w obszarze nauk o życiu, 205 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz 173 z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Badaczki i badacze z UG złożyli 33 wnioski projektowe. Wsparcie finansowe otrzymało 12 z nich, na łączną kwotę ok. 403 tys. zł.

Lista badaczek i badaczy UG nagrodzonych w konkursie MINIATURA 7:

 • dr Marta Flis-Świeczkowska, Wydział Prawa i Administracji
 • dr Michał Jabłonowski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • dr Olga Antczak - Orlewska, Wydział Biologii
 • dr Dominika Studzińska, Wydział Nauk Społecznych
 • dr Brygida Manikowska-Ślepowrońska, Wydział Biologii
 • dr Magdalena Kosecka, Wydział Biologii
 • dr Artur Mirocki, Wydział Chemii
 • dr inż. Mateusz Cieślik, Wydział Chemii 
 • dr Aleksandra Girsztowt, Wydział Historyczny
 • dr Olesia Werbowy, Wydział Biologii
 • dr Marta Miotke-Wasilczyk, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • dr Mirosław Jarząb, Wydział Biologii

Konkurs MINIATURA 7 rozstrzygnięty

Więcej o laureatach z UG

Miniatura
Opr. Emilia Koniuszewska, Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy