„Solidarność i postawy społeczne dzisiaj” – zaproszenie do dyskusji

1

Centrum Herdera zaprasza do udziału w spotkaniu „Solidarność i postawy społeczne dzisiaj”. Dyskusja ze stypendystami Stiftung der Deutschen Wirtschaft będzie okazją do wymiany poglądów pomiędzy kręgami osób zaangażowanych politycznie, społecznie i artystycznie.

Dyskusja odbędzie się 9 grudnia 2023 roku w godzinach 17:30-19:30 w Centrum Herdera UG przy ul. Ogarnej 26. Wydarzenie poprowadzi Pełnomocnik Dyrektora ECS ds. Naukowych dr Jacek Kołtan, filozof i politolog, który w swoich badaniach zajmuje się teorią społeczną, nowymi ruchami społecznymi i kulturą polityczną nowoczesności.

W spotkaniu udział wezmą stypendyści Stiftung der Deutschen Wirtschaft, którzy przyjadą do Gdańska w ramach wyjazdu studyjnego. Dyskusja ma na celu konfrontację punktu widzenia młodych ludzi z Niemiec zainteresowanych historią Europy w XX wieku, zaangażowanych politycznie, socjalnie i artystycznie, z poglądami osób z Trójmiasta, które lubią rozmawiać o swoich doświadczeniach, o wartościach we współczesnym świecie i zagrożeniach nowoczesności. To spotkanie dla tych, którzy lubią proces wymiany doświadczeń i refleksji.

Spotkanie odbędzie się w języku niemieckim.

Fundacja Niemieckiego Biznesu (Stiftung der Deutschen Wirtschaft, SDW) jest jedną z największych organizacji promujących uzdolnionych studentów w Niemczech. Stypendia przyznawane są studentom, którzy wyróżniają się zaangażowaniem, determinacją i dobrymi ocenami. Oprócz wsparcia materialnego, stypendium obejmuje szereg wydarzeń edukacyjnych. W dniach 7-10 grudnia 20 stypendystów będzie miało okazję odwiedzić Gdańsk. Duża część programu pod hasłem „Miasto Solidarności - ciągłość i zmiana” odbędzie się w ECS.

Serdecznie zapraszamy!

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy