„Dwie Wieże - domy wieżowe na Pomorzu i Warmii” - wystawa w Bibliotece Historii Kultury

Studenci III roku archeologii serdecznie zapraszają na wystawę pt. „Dwie Wieże - domy wieżowe na Pomorzu i Warmii”, która prezentuje efekty badań archeologicznych prowadzonych w Jemiołowie w sezonach 2006-2007 przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Zaskoczynie w roku 2022 przez firmę „Detekt”. Wystawa będzie dostępna w Bibliotece Historii Kultury (Gdańsk, ul. Bielańska 5) w terminie od 19 stycznia do 12 czerwca 2024 r. 

Czym są domy wieżowe? 

Domy wieżowe to wciąż nowy termin stosowany w polskiej archeologii do określenia budowli późnośredniowiecznych i wczesno nowożytnych. Swoją lokalizacją, kamienną konstrukcją przyziemną, a także proporcjami i wysokością całego budynku nawiązują do założeń wieżowych, choć górne kondygnacje często odtwarzane są jako konstrukcje ryglowe. Przypuszcza się, że budynki te pełniły głównie funkcje mieszkalne, być może łączone z aspektami administracyjnymi. W chwili obecnej na obszarze Pomorza oraz Warmii i Mazur odnaleziono jedynie pojedyncze przykłady tego rodzaju obiektów. 

Domy wieżowe pełniły funkcję mieszkalną dla niższych funkcjonariuszy administracyjnych oraz mniej zamożnych właścicieli ziemskich, którzy mieli obowiązek służby w przypadku konfliktów zbrojnych. Byli to zatem użytkownicy charakteryzujący się średnio zamożnym statusem ekonomicznym, co odróżniało ich od ludności wiejskiej. 

Patronami wystawy są: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz firma archeologiczna „Detekt". 

Tutaj zapowiedź wystawy w formie 3D.

Marietta Tiszbein/Sekcja Promocji BUG