Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracownikom UG

Zdjęcie z podpisania porozumienia w spr. wynagrodzeń

Na zdjęciu od lewej: prof. UG, dr hab. Franciszek Makurat  – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UG, dr Michał Jaśkiewicz - Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG, prof. dr hab. Zdzisław Kordel - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w UG.

23 grudnia br. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego wraz z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w UG porozumieli się  w sprawie realizacji zwiększenia wynagrodzeń pracownikom uczelni.

Realizując politykę pełnej transparentności zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego poniżej zamieszczamy pełną treść wypracowanego porozumienia. Główne jego założenia to:

  • pełne wynagrodzenie obligatoryjne wszystkich grup pracowników o najniższych dochodach
  • zróżnicowanie uznaniowe podwyżek dla nauczycieli akademickich (zasady przyznawania części uznaniowej opierać się będą na klasyfikacji osiągnięć pracowników w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej)
  • wprowadzenie progów części uznaniowej zapobiegających tworzeniu „kominów” wynagrodzeń wąskich grup pracowników   
  • uwzględnienie już przyznanych w 2020 roku podwyżek części administracji centralnej na korzyść osób nie objętych tymi podwyżkami.

Podwyżki zostaną przyznane z wyrównaniem od dnia 1 października 2020 roku.

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego