Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG z WPiA w składzie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

1

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Wśród powołanych członków znalazł się Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki na WPiA dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 4 kwietnia br. Jak wskazał Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, Komisja wraca do Ministerstwa Sprawiedliwości po ośmiu latach przerwy, a przecież prawo, w tym prawo karne, nie może być tworzone bez udziału ekspertów. Wówczas przy opracowywaniu regulacji powstaje ryzyko wpływów politycznych.

Przewodniczący Komisji prof. Włodzimierz Wróbel zauważył, że tworzą ją najwybitniejsi eksperci, co daje szansę na tworzenie racjonalnego prawa karnego. Jego zdaniem, pojawienie się na nowo Komisji Kodyfikacyjnych (w tym właśnie Prawa Karnego) tworzy przestrzeń na dyskusje, w których będą liczyć się argumenty, a nie emocje.

W kompetencjach KKPK będzie opracowywanie regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach. Ponadto w obszar kompetencji KKPK wejdą również liczne ustawy okołokodeksowe dotyczące spraw karnoprawnych, jak np. ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 r. piastuje urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w kadencji 2023-2026 zaś pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum. Jest autorem i współautorem ponad 140 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej, prawa konstytucyjnego i europejskiego prawa karnego, w tym artykułów publikowanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach zagranicznych, monografii, komentarzy i podręczników akademickich. W Uniwersytecie Gdańskim pełni również funkcję Rzecznika Rzetelności Naukowej.

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy