Dr Krzysztof Czub z WPiA reprezentował UG podczas „Gdynia I-Days. Academic Gdynia Innovation Days”

1

Dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji reprezentował UG podczas konferencji Gdynia I-Days. Academic Gdynia Innovation Days, która odbyła się 25-26 marca br. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Wydarzenie miało na celu promocję ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej. Dr Krzysztof Czub przybliżył m.in. problematykę udziału sztucznej inteligencji w pracach nad wynalazkami i jego skutków prawnych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Udział w konferencji wzięli eksperci z różnych środowisk, m.in. przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezes Urzędu Patentowego RP, przedstawiciele władz samorządowych, Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, naukowcy i przedsiębiorcy.

Dr Krzysztof Czub wziął udział w panelu eksperckim zatytułowanym Kierunek - chronione wynalazki, w którym w gronie ekspertów, m.in. Wiceprezesa Urzędu Patentowego RP, podjęto dyskusję nad ochroną wynalazków i rolą pełnomocników zawodowych, w tym rzeczników patentowych, w procesie komercjalizacji własności intelektualnej w uczelniach wyższych. Dr Krzysztof Czub przybliżył m.in. problematykę udziału sztucznej inteligencji w pracach nad wynalazkami i jego skutków prawnych.

oprac. Zespół Prasowy