Sukces badaczki z Instytutu Psychologii UG w programie im. M. Bekkera

Z przyjemnością informujemy, że projekt dr hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej z Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju Instytutu Psychologii UG uzyskał rekomendację do finansowania w III edycji programu stypendialnego im. M. Bekkera.

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. 

Wyniki naboru

oprac. Zespół Prasowy UG