Po raz kolejny Impact Factor dla czterech czasopism UG

Okładki czterech czasopism z IF, wydawanych na UG. Z lewej okładka Health Psychology Report

W czerwcu 2024, jak co roku, firma Clarivate naliczyła wskaźniki Impact Factor za rok ubiegły dla czasopism indeksowanych w bazie Web of Science. Impact Factor uzyskały cztery czasopisma wydawane przez Uniwersytet Gdański. Dwa spośród nich (redagowane przez naukowczynie z Instytutu Psychologii UG) mogą się pochwalić najwyższymi wskaźnikami IF spośród polskich periodyków psychologicznych i psychiatrycznych indeksowanych w bazie.

Impact Factor (IF, współczynnik wpływu) to współczynnik cytowań czasopisma naukowego, który odzwierciedla średnią roczną liczbę cytowań artykułów opublikowanych w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat (lub pięciu lat - w przypadku 5-letniego IF). Wartość tego współczynnika świadczy o znaczeniu czasopisma w świecie nauki, zaś publikacje w periodykach indeksowanych w Web of Science potwierdzają wysoką jakość pracy badawczej naukowców - oraz przekładają się na wyniki ewaluacyjne uczelni.

- Cieszy nas, że nasze czasopisma psychologiczne utrzymują wysoki poziom - mówi prof. dr hab. Małgorzata Lipowska, zastępczyni redaktor naczelnej kwartalnika „Health Psychology Report (HPR), który uzyskał najwyższy wskaźnik IF ze wszystkich czasopism powstających w naszej uczelni. - Zazwyczaj drugie wyliczenie IF daje nieco gorszy rezultat niż pierwsze. Tymczasem Current Issues in Personality Psychology (CIPP) utrzymał dotychczasowy wskaźnik cytowani, a Impact Factor HPR okazał się nawet wyższy niż ten obliczony w roku 2023.

Czasopisma Uniwersytetu Gdańskiego ze wskaźnikami Impact Factor (w kolejności alfabetycznej):

  • Current Issues in Personality Psychology (Wydział Nauk Społecznych) - IF = 1.0
  • European Journal of Transformation Studies (Wydział Nauk Społecznych) - IF = 0.1
  • Health Psychology Report (Wydział Nauk Społecznych) - IF = 2.2
  • Oceanological and Hydrobiological Studies (Wydział Oceanografii i Geografii) - IF = 0.9
Karolina Żuk-Wieczorkiewicz/Zespół Prasowy