ABO UG - kolejne etapy realizacji projektów

fot.

Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego - ukończono kolejny projekt, trwa realizacja trzech pozostałych zadań wybranych przez społeczność akademicką uczelni w roku ubiegłym oraz weryfikacja przez zespół roboczy projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji konkursu.

Jeden z czterech projektów wybranych w zeszłorocznej edycji konkursu ABO UG został w maju oddany do użytku. Projekt pn. Stojaki rowerowe typu U pod dachem Rektoratu, autorstwa dr Małgorzaty Kinder z Działu Obsługi Finansowej Projektów, na który zagłosowało 378 osób z grona pracowników uczelni (co dało drugi wynik w tej kategorii), zapewnił utworzenie w zadaszonej przestrzeni w sąsiedztwie budynku Rektoratu 15 stojaków rowerowych typu U.

- Cieszę się, że głosy oddane w II edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego umożliwiły sfinansowanie zgłoszonego przeze mnie projektu i w maju tego roku zamontowano wyczekiwane przez wiele osób stojaki rowerowe typu U pod dachem Rektoratu. Typ oraz lokalizacja stojaków okazały się trafione, o czym świadczy ich obłożenie jednośladami w ciągu dnia. Puste stanowiska o poranku szybko zapełniają się rowerami, a w niepogodę osłonięte są od deszczu, na czym mi również zależało. Mam nadzieję, że to pozornie małe udogodnienie zachęci pracowników, doktorantów i studentów UG do wyboru ekologicznego transportu oraz aktywności fizycznej, a przy okazji do udziału w konkursie „Rowerem na Uczelnię”, który trwa do końca września - komentuje pomysłodawczyni projektu.

Za nadzór nad realizacją zadania odpowiedzialny był Kierownik Administracji Budynków Rektoratu Dariusz Ziętkowski, którego pracownicy dokonali montażu zakupionych wcześniej stojaków.

fot.

Zwycięski pod względem liczby uzyskanych głosów (403) projekt pracowniczy to pomysł autorstwa pani Aleksandry Hołomej z Biura Dziekana Wydziału Filologicznego. Projekt pn. Kieszonka na Humance - rewitalizacja patio w budynku Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego, zakłada jego przekształcenie w park kieszonkowy, a więc przyjazną zieloną przestrzeń do wypoczynku i relaksu, służącą integracji studentów i pracowników uczelni.

Niebawem rozpocznie się projektowanie tej nowo powstającej zielonej strefy. Przewidziane są w niej m.in. ławki i leżaki oraz nasadzenia w postaci kwitnących drzewek oraz niskiej zieleni.

- Cieszę się, że projekt wchodzi w fazę realizacji, bo poprzedni zwycięski pomysł mojego autorstwa z pierwszej edycji ABO UG  - park kieszonkowy przy budynku Neofilologii - już cieszy oko naszej społeczności. Fakt, że w konkursie tym wygrał w roku ubiegłym kolejny „zielony” projekt, pokazuje, jak ważne i potrzebne, a zarazem - co cieszy - pozytywnie odbierane są przez studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni projekty związane z powstawaniem nowych przestrzeni zielonych. Mam nadzieję, że kolejny zgłoszony przeze mnie w tegorocznej edycji konkurs „zielony” projekt zyska również przychylność naszej społeczności. Już dziś myślę o następnej edycji ABO UG i mam wiele pomysłów do zgłoszenia w przyszłym roku - informuje autorka projektu.

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej spodziewane jest w najbliższych dniach. Następnie, po wyłonieniu wykonawcy robót rozpocznie się realizacja prac w zakresie aranżacji strefy. Zadanie powinno zostać ukończone do końca września tego roku, a więc przed rozpoczęciem głosowania w tegorocznej edycji konkursu.

Projekt koordynuje Kierowniczka Administracji Budynków Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego Anna Niedźwiecka.

Przypomnijmy, że najwięcej głosów w tej kategorii – 1645 - uzyskał projekt Mai Hrehorowicz, studentki Wydziału Ekonomicznego, pn. Co-Economy - strefa co-workingowa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Zadanie przewiduje utworzenie w jego gmachu przyjaznej strefy do nauki i wypoczynku dla studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego w łączniku pomiędzy Aulą A i Aulą B.

Trwają prace remontowe, które koordynuje Kierownik Administracji Budynków Kampusu Sopot Marek Nuszel. Dotychczas zostały m.in. rozebrane ścianki starego pomieszczenia ksero oraz ścianki starej - tzw. „małej” - szatni.  W najbliższych dniach zamontowane zostaną punkty świetlne. Na początku lipca rozpoczną się roboty budowlane związane z wymianą posadzki lastrykowej na kafle/gres. Trwa również zakup elementów zaplanowanych do aranżacji strefy.

fot.

Drugim z wybranych do realizacji projektów studenckich w zeszłorocznej edycji ABO UG jest projekt autorstwa Zuzanny Zgubińskiej - również studentki Wydziału Ekonomicznego - pn. Park Eco-nomiczny. Pomysł zakłada utworzenie zewnętrznej przestrzeni ekologicznej, służącej wyciszeniu i relaksowi między zajęciami. Zlokalizowany on został z w sąsiedztwie gmachu Wydziału Ekonomicznego od strony Domu Studenckiego nr 7 i Centrum Języków Obcych.

Za realizację tego projektu odpowiada również kierownik administracyjny obiektu Marek Nuszel,. Zadanie znajduje się w zaawansowanym stadium realizacji i powinno zostać ukończone w lipcu br. W ramach wyposażenia strefy dotychczas zakupione zostały stoły, krzesła, ławki ogrodowe, rośliny - które posadzone zostały już na terenie parku - donice, pergole i beczka do łapania deszczówki. W najbliższym czasie planowany jest montaż zbieracza wody z deszczówki oraz girland wraz z ich montażem. W aranżację strefy włączyli się również aktywnie sami studenci WE, którzy zabiegali o powstanie tej przestrzeni. Dokonali oni m.in. zakupu roślin i aktywnie uczestniczyli w ich nasadzeniu na terenie powstającej strefy.

- Jestem pod wrażeniem zaangażowania naszych studentów, z którymi realizujemy w tym roku równolegle dwa zwycięskie projekty na Wydziale Ekonomicznym. Na każdym etapie powstawania nowych przestrzeni, od projektu, przez proces planowania, zamówień publicznych, dostaw, po wizualizację wyposażenia strefy wewnętrznej czy wybór infrastruktury ogrodowej, widoczna jest chęć działania i determinacja. A przecież są to bardzo duże projekty, niezbędne jest wsparcie naszej administracji, dla której nie ma chyba rzeczy niemożliwych. Jest przed nami na Wydziale jeszcze dużo pracy, ale gdy widać pierwsze efekty, jest to bardzo motywujące. Jeździmy razem do sklepów, wybieramy najpiękniejsze rośliny, które zaczynają „zamieszkiwać” w Parku Eco-nomicznym. Z Parku już zaczynają korzystać studenci - informuje Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym WE, dr Magdalena Markiewicz.

Dr Magdalena Markiewicz dodaje: - Cały zespół projektowy z WE, który tworzą Maja Hrehorowicz, Zuzanna Zgubińska, Olaf Karkutt, Celine Haida i Olga Gulbas, podczas pracy nad projektami ABO przygotowywał się także do sesji i pisał prace dyplomowe na studiach I stopnia. Dzisiaj, w momencie, gdy ukazuje się ten artykuł, przystępują do swoich egzaminów licencjackich. Trzymam za nich mocno kciuki i jestem przekonana, że realizacja tych projektów będzie - zaraz po dyplomie Uniwersytetu Gdańskiego - niezwykłym efektem kształcenia zdobytym w czasie studiów.  Praktyczna wiedza o tym, jak planować prace projektowe, umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, umiejętność osiągania celów, kompetencje przedsiębiorcze - tym charakteryzuje się z pewnością każda z osób realizujących projekty i bardzo się cieszę, że dzięki tym projektom mają okazję sprawdzić się w realizacji takich wspaniałych wyzwań.

Jeśli chodzi o projekty zgłoszone w tegorocznej edycji konkursu, nabór wniosków prowadzony był przez cały maj, złożonych zostało łącznie 18 projektów, w tym 10 w kategorii projektów pracowniczych oraz 8 w puli pomysłów studenckich.

Lista wszystkich złożonych przez wnioskodawców projektów zestawiona została w dwóch osobnych tabelach, oddzielnie dla każdej z kategorii, które dostępne są pod tekstem.

Mniejsza liczba projektów złożonych w tym roku - w porównaniu z dwiema poprzednim edycjami - spowodowana jest faktem, że na przełomie marca i kwietnia br. prowadzony był nabór wniosków do innego konkursu uniwersyteckiego - pierwszej edycji Zielonego Uniwersytetu, w którym społeczność akademicka naszej uczelni zgłosiła 30 różnych ciekawych pomysłów dotyczących realizacji „zielonych” inicjatyw na terenie kampusów uniwersyteckich. Należy zauważyć, że tego typu zadania były wcześniej zgłaszane do Akademickiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że wyniki tego konkursu ogłoszone zostały 3 czerwca br. Komisja konkursowa nagrodziła i wskazała do realizacji - na podstawie wyników głosowania, które przeprowadzone zostało w dniach od 20 do 27 maja na portalach pracownika i studenta - 5 projektów, które okazały się najlepsze w gronie 15 pomysłów dopuszczonych przez komisję konkursową do głosowania. Więcej na ten temat w tym miejscu.

W przyszłym roku decyzją władz Uczelni oba konkursy zostaną połączone w jedną inicjatywę. Tym samym Zielony Uniwersytet stanie się częścią Akademickiego Budżetu Obywatelskiego, w którym to utworzona zostanie osobna kategoria - tzw. projektów „zielonych”. Wiązać się to będzie ze zmianą terminu organizacji konkursu i jego regulaminu. O wszystkich tych zmianach organizatorzy poinformują po zakończeniu tegorocznej edycji ABO UG.

Na jej realizację przeznaczono, podobnie jak w dwóch minionych edycjach, kwotę 200 tys. zł, przypadającą odpowiednio po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez pracowników i również 100 tys. zł na te zgłaszane przez studentów i doktorantów.

Proces weryfikacji tegorocznych projektów ABO UG przez zespół roboczy potrwa do końca września br. Ostateczną listę projektów dopuszczonych do etapu głosowana w obu kategoriach poznamy do 11 października br. Głosowanie odbędzie się w terminie od 21 do 28 października, a wyniki poznamy do 7 listopada br.

Nowością w tegorocznej edycji ABO UG będzie wprowadzenie zmian w zasadach obliczenia wyników głosowania. Celem wyrównania szans dla wszystkich uczestników konkursu wprowadzony zostanie system wagowy do przeliczenia oddanych głosów na liczbę punktów przyznanych poszczególnym projektom. Projekty z największą liczbą punktów w danej kategorii, mieszczące się w puli dostępnych środków budżetowych, zostaną wybrane do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym. Szczegółowe informacje dotyczące systemu wagowego dostępne są w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Oprac. Piotr Szpajer/Koordynator Akademickiego Budżetu Obywatelskiego UG