Najlepsza książka humanistyczna - konkurs

Kotarbiński plakat

Książka prof. dr hab. Jerzego Zajadły z wydziału Prawa i Administracji UG znalazła się w gronie pięciu pozycji wybranych przez kapitułę Konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego na najlepszą książkę humanistyczną 2020 roku, organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Laureata poznamy podczas transmisji gali konkursu online 7 lutego.   

Nagroda przyznawana przez Uniwersytet Łódzki jest wyróżnieniem ogólnopolskim, które zyskało już  renomę w środowisku polskich naukowców, którzy co roku zgłaszają coraz więcej prac. W sześciu edycjach nadesłano ich 360 z wiodących instytucji naukowych w Polsce.

Na tegoroczny konkurs nadesłano 68 dzieł. W gronie pięciu nominowanych do finału prac znalazła się książka pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych prof. dr hab. Jerzego Zajadły z Wydziału Prawa i Administracji UG, wydaną przez Wydawnictwo UG.

Konkurs prezentuje szerszej publiczności wartości i różnorodności polskich prac humanistycznych. Dzieła, które są nominowane do ścisłego finału prezentują szeroką tematykę, ale ich elementem łączącym jest człowiek – ze swoimi problemami, ważnymi pytaniami i wyzwaniami, jakie stawia przed nim współczesny świat. - Pomysł, by tego typu nagroda funkcjonowała na Uniwersytecie Łódzkim, uważam za znakomity. Nie tylko dlatego, że nobilituje humanistykę, ale przede wszystkim ukazuje jej znaczenie, a to wspomaga humanistów, jeśli chodzi o widoczność w sferze publicznej - laureat V edycji konkursu, prof. Grzegorz Ziółkowski.

Kapituła Konkursu im. Prof. T. Kotarbińskiego wybrała dzieła pięciu autorów:

Mariusza Mazura Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne (Wydawnictwo BELLONA), zgłoszona przez Instytut Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Piotra Rachwała Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582 – 1900 (Wydawnictwo KUL), zgłoszona przez Instytut Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dariusza Śnieżki Kompleksja literatury. Studia staropolskie (TAiWPN UNIVERSITAS), zgłoszona przez Instytut Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Karoliny Wigury Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR), zgłoszona przez Instytut Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jerzego Zajadły Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche), zgłoszona przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Laureat nagrody, którego poznamy 7 lutego, otrzyma 50 tys. zł na dalszy rozwój naukowy wręczy prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Gala tym razem, odbędzie się wyjątkowo, online. W uroczystości będzie można uczestniczyć dzięki kilku mediom UniLodz. Gala odbędzie się w studiu PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi, skąd będzie transmitowana poprzez:

- FB Nagrody: www.facebook.com/nagrodatk

- FB UniLodz: www.facebook.com/unilodz

- YT UniLodz: www.uni.lodz.pl/filmy

Zapraszamy do dołączania do wydarzenia na Facebooku

 

Więcej informacji

Facebook

Zespół Prasowy UG