Nowy przewodniczący Rady Uczelni UG

Dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW

Dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW

- Od dziś czuję się pełnoprawnym członkiem, szeroko rozumianej, społeczności Uniwersytetu Gdańskiego – powiedział dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW wybrany dziś przez Senat uczelni na przewodniczącego Rady Uczelni UG. - Pozostając pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, obiecuję dzielić się swoim doświadczeniem w pracach Rady. W obecnym czasach należy z całą mocą podkreślać zalety współpracy środowisk akademickich w imię realizacji wspólnych celów.

Senat UG na posiedzeniu 28 stycznia 2021 wybrał nowego przewodniczącego, którego kandydaturę zgłosiła w imieniu Rady Uczelni Senator dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG. Nie zgłoszono innych kandydatów. Dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW został wybrany 52 głosami Senatorów (na 53 głosujących, przy 1 głosie wstrzymującym).

Nowy przewodniczący jest wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół migracji, polityki migracyjnej, polityki integracyjnej i Unii Europejskiej.

Podczas prezentacji kandydata podkreślano jego doświadczenie w zakresie zarządzania w szkolnictwie wyższym oraz europejskiego rynku pracy. Prof. UW Maciej Duszczyk uczestniczył  w tworzeniu projektu, który otrzymał najwyższa ocenę w konkursie  Inicjatywa Doskonałości  – Uczelnia Badawcza, zdobywał także doświadczenie podczas jego wdrażania na UW.

Przewodniczący podkreśla, że najważniejsza w pełnieniu tej funkcji jest możliwość wykorzystania swoich doświadczeń w szkolnictwie wyższym. Mimo że reprezentuje inną uczelnię, nie uważa aby w tym zakresie istniał konflikt interesów. Z chęcią będzie dzielił się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze społecznością UG. – Nie  ma tu konkurencji. Uważam, że  moje doświadczenia i zadania przed jakimi stoi Rada świetnie się uzupełniają – powiedział.

Przypomnijmy, że Senatorowie wybrali członków Rady Uczelni na kadencję 2021–2024 w grudniu ub. roku. Kadencja poprzedniej Rady Uczelni zakończyła się z końcem 2020 roku. W nowej znalazły się 4 osoby spoza uczelni i 2 z UG.

 

Ewa Cichocka/Zespół Prasowy UG