portal naukowy

portal naukowy
O nowych praktykach komunikacyjnych i współczesnym public relations z  Jerzym Olędzkim, profesorem emerytowanym z Uniwersytetu Warszawskiego i  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz   - Tegoroczny tytuł Kongresu brzmi: Media w erze platform, algorytmów i danych. Czy takie ujęcie tematu trafnie oddaje specyfikę funkcjonowania współczesnych mediów? - Temat Kongresu…
portal naukowy
Będąc w szkole średniej brała pod uwagę studia z matematyki, astronomii i fizyki. Zwyciężyła opcja pierwsza. Dr Ewa Kozłowska-Walania od 14 lat pracuje w Zakładzie Algebry Instytutu Matematyki WMFiI Uniwersytetu Gdańskiego. Jej najnowszy projekt naukowy nosi tytuł „Własności ekstremalnych powierzchni Riemanna”. W rozmowie z cyklu „Młodzi naukowcy UG” pytamy m.in. o to jakie zastosowanie można przypisać matematyce…
portal naukowy
O big data, algorytmach i roli naukowców w nowych procesach komunikacyjnych z dr hab. Małgorzatą Łosiewicz, prof. UG, Dyrektorką Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz - Tematyka tegorocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) to media w erze platform, algorytmów i danych. Skąd pomysł na taką problematykę…
portal naukowy
Niemal siedemdziesiąt procent powierzchni naszego globu to wszechocean. Morza i oceany dostarczają pożywienia, są źródłem bogatych zasobów dla człowieka i mają decydujący wpływ na klimat. Są bardzo ważną częścią światowego systemu transportu i handlu. Ogromne zasoby gazu ziemnego oraz ropy naftowej znajdują się pod dnem oceanów. Praca milionów ludzi na świecie bezpośrednio lub pośrednio jest związana z morzem. Organizmy…
portal naukowy
Choć Antarktyka mogłaby wydawać się nieskażonym, dziewiczym terenem, od lat stanowi cel wypraw badawczych.  O tym jak faktycznie wygląda ten rejon półkuli południowej rozmawiam z dr Dominiką Saniewską z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, która realizuje projekt  pt. Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki na przykładzie Zatoki Admiralicji. Elżbieta Michalak…