sea-eu

sea-eu
Reprezentanci uczelni, portów i samorządów miast, w których znajdują się nadmorskie uniwersytety SEA-EU, spotkali się, aby rozmawiać o rozwoju współpracy międzynarodowej jak i regionalnej w ramach swoich instytucji. Obrady SEA-EU Cities and Ports Council odbyły się podczas Governing Week, szczytu sojuszu SEA-EU, który trwa od 27 do 30 czerwca br.  - …
sea-eu
Dziś drugi dzień Governing Week na Uniwersytecie Gdańskim, podczas którego członkowie Executive Committe z dziewięciu nadmorskich uczelni europejskich obradowali nad przyszłością sojuszu. Przedstawiony został m.in. raport końcowy SEA-EU 1.0, rezultaty dotychczasowych działań oraz plany działań na najbliższe lata, jak choćby ustanowienie bardziej powiązanych i lepiej funkcjonujących relacji między biznesem a instytucjami…
sea-eu
O mobilności, komunikacji i wewnętrznej organizacji pracy sojuszu SEA-EU przez następne cztery lata rozmawiali przedstawiciele z 9 uczelni partnerskich sojuszu. Pierwszy dzień obrad SEA-EU Governing Week w Gdańsku zakończyły spotkania SEA-EU Technical Working Group i reSEArch-EU Technical Working Group. Zjazd ponad 120 przedstawicieli uczelni europejskich trwa od 27 do 30 czerwca br…
sea-eu
Za nami pierwsze spotkania w ramach Governing Week, wydarzenia, które co pół roku organizuje inny partner konsorcjum europejskich uczelni nadmorskich. Do południa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie Komitetu ds. Jakości i Etyki oraz obrady Ukrainian Day. Meeting of Quality and Ethics Commite rozpoczął się o godz. 9:00 zatwierdzeniem przez reprezentantów każdej z uczelni partnerskich SEA-EU…
sea-eu
Przedstawiciele Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa(ONU) wezmą udział w SEA-EU Governing Week. 27 czerwca, podczas Ukrainian Day goście znad Morza Czarnego przedstawią potencjał swojej uczelni członkom sojuszu SEA-EU. Z okazji wizyty otwarta zostanie wystawa fotografii Leonida Shevchuka pt. „Świat wojny”. - Podczas Ukrainian Day…