sea-eu

sea-eu
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera prezentującym zbliżające się aktywności organizowane przez SEA-EU. Newsletter jest interaktywnym PDF-em (zdjęcia i pola "jak dołączyć" prowadzą do szczegółowych opisów wydarzeń).   Będziemy także wdzięczni za wypełnienie ankiety na temat rozpoznawalności SEA-EU wśród społeczności akademickiej UG: studenci: https://ls.sea-eu.org/limesurvey/index.php/388739?lang…
sea-eu
- Chcielibyśmy zorganizować rejs naszym statkiem badawczym “Oceanografem”, aby symbolicznie zakończyć pierwszy etap rozwoju naszego sojuszu. Podróż składałaby się z pięciu etapów: Gdańsk - Kilonia, Kilonia - Cherbourg, Cherbourg - Brest, Brest - Kadyks, Kadyks - Gdańsk. W każdym uczestniczyliby studenci nauk związanych z morzem z innego uniwersytetu członkowskiego - zaproponował Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski…
sea-eu
Podczas posiedzenia Rady Zarządczej SEA-EU na UG, nadrzędnego ciała decyzyjnego, podsumowano dotychczasowe osiągnięcia SEA-EU oraz wyznaczono priorytety sojuszu i strategie działania na następne lata.  To kolejny dzień spotkań konsorcjum University of the Seas, SEA EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni Europy. Spotkanie Governing Board rozpoczęło się filmem promującym Uniwersytet Gdański. Następnie…
sea-eu
Czterodniowe spotkanie nadmorskiego sojuszu SEA EU nadal trwa. 1 grudnia o 14:30 w Rektoracie UG spotkali się członkowie (rozszerzonego) Komitetu Wykonawczego. Tematem zebrania były dotychczasowe osiągnięcie SEA-EU jak i przyszłe projekty.  Koordynatorem projektu ReSEArch-EU jest hiszpański Uniwersytet w Kadyksie. - W tym roku udało nam się osiągnąć prawie wszystkie główne cele. Zorganizowaliśmy 3 warsztaty na temat…
sea-eu
Na Uniwersytecie Gdańskim trwa spotkanie członków Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego i Technicznej Grupy Roboczej SEA-EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. W Gdańsku podsumują trwający trzy lata projekt oraz wyznaczają priorytety i kierunki kolejnego etapu SEA-UE na kolejne sześć lat.     - Serce SEA EU bije przez najbliższych kilka dni w…