współpraca
- W procesie budowania metropolii ważne jest dostrzeżenie potencjału intelektualnego, jaki zgromadzony jest w środowisku akademickim – powiedział Rektor prof. Piotr Stepnowski podczas wystąpienia na kongresie Smart Metropolia i zadeklarował wsparcie UG i uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni im Daniela Fahrenheita. Poniedziałkowy kongres odbył się pod hasłem „inteligentny samorząd”.     Organizatorem konferencji jest…
współpraca
- To już nie odległa futurystyka, ale bliska nam codzienność sięgać będzie gwiazd! Sięgać chcemy i my! Dlatego też powołałem do życia „Ad Astra” – mówi dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji UG, inicjator programu badawczego nad astropolityką i prawem kosmicznym Ad Astra.   Jak podkreśla dr Jakub Szlachetko, program zrodził się z jego zainteresowań problematyką kosmiczną, w kontekście polityki i prawa. -…
nauka
Dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej. Zespół funkcjonuje przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.   Krajowa Polityka Miejska adresowana jest do wszystkich polskich miast (…