nauka
, Marta Skorek, doktorantka w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odebrała prestiżową nagrodę Baltic Sea Science Award 2021 za projekt badawczy Discourse shapes marine space: Representations of the macro-regional governance of the Baltic Sea and their social-ecological implications. Ceremonia…
konferencje
Region Morza Bałtyckiego jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych pod względem naukowym makrokregionów na świecie, z doskonałą siecią wiodących uniwersytetów i instytucji badawczych. Współpraca w zakresie badań i innowacji w tym regionie jest wyjątkowa i stanowi inspirację dla innych makroregionów.   W ramach Baltic Science Network (BSN) i CBSS Baltic Sea Science Day 16 czerwca 2021 r. odbędzie się…
współpraca
Trzy największe krajowe instytuty zajmujące się badaniami morza - Morski Instytut Rybacki, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Oceanologii PAN przedstawiły wspólne stanowisko na temat ochrony Bałtyku. Kolejne komunikaty środowisk naukowych na temat stanu Bałtyku, mają być sposobem na weryfikowanie nieprawdziwych informacji powszechnie funkcjonujących w obiegu społecznym.   - Nasze wspólne…