portal naukowy
Dr Katarzyna Żółkoś, kierownik Stacji Biologicznej im. Profesora Fryderyka Pautscha Uniwersytetu Gdańskiego, odeszła nieoczekiwanie. To wielka strata dla społeczności naszej uczelni. Pracowała z ogromną pasją i była zaangażowana w działania edukacyjne na rzecz ochrony przyrody. 15 czerwca 2021 roku przeprowadziłam z nią wywiad na temat roślin…
życie akademickie
W EkoParku UG znajduje się unikatowa ekspozycja zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego. Fot. Mateusz Ochocki/KFP Uniwersytet Gdański od lat zaangażowany jest w działania związane z ochroną i promocją środowiska. Uczelnia nie tylko chroni tereny zielone, wspiera…
nauka
Rok 2020 to niezwykła data dla całego Uniwersytetu Gdańskiego, bo właśnie w tym roku obchodzimy jego pięćdziesięciolecie. Ale jest to także szczególny rok dla Stacji Biologicznej Wydziału Biologii UG, bo oprócz świętowania okrągłej rocznicy powstania naszej uczelni może także obchodzić powstanie Wyspy Sobieszewskiej, na której jest zlokalizowana. Właśnie w tym roku mija bowiem 180 lat od  powstania jednego z ramion…