życie akademickie
Nowi profesorowie uczelni, tytuły doktora honoris causa dla byłego premiera i I Prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz kandydaci UG do Nagród Prezesa Rady Ministrów. 29 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Zebranie otworzył Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, informując o uzyskaniu tytułu profesora zwyczajnego przez dr hab. Izabelę Kępkę, prof. UG, po czym senatorzy i…
życie akademickie
8 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcone sytuacji Uczelni po rezygnacji dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG z funkcji Rektora. Przed formalnym otwarciem posiedzenia do Senatorów zwrócił się prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Podziękował za nadanie mu tytułu doktora honoris causa UG w jubileuszowym roku Uczelni i zaapelował o…
życie akademickie
Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę. Na Uniwersytecie Gdańskim jest obecnie zatrudnionych ponad 1700 pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych oraz…
życie akademickie
W związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuję, iż: 1. Zarządzeniem nr 39/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 24/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov…