Instytut Anglistyki i Amerykanistyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51
pok. 384
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 30 49, +48 58 523 30 50, +48 58 523 30 51
Symbol: 
F601

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

p.o. Kierownika

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu