fbpx Wydział Filologiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny

Symbol: 
I000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy Instytutów

Profesorowie

Profesorowie uczelni