fbpx Wydział Filologiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny

Symbol: 
I000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia

Zastępcy Dyrektora ds. Nauki

Zastępcy Syrektora ds. Studenckich

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Katedr

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni