Wydział Filologiczny | Serwis główny UG

Wydział Filologiczny

Symbol: 
F000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich

Specjaliści

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Główni specjaliści

Specjaliści ds. informatyki

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni