Wydział Filologiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Filologiczny

Symbol: 
F000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich

p.o. Kierownika

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

Profesorowie uczelni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Specjaliści

Doktoranci

Główni specjaliści

Specjaliści ds. informatyki

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni