fbpx Wydział Zarządzania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Symbol: 
Z000

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

Kierownicy Dziekanatów

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Specjaliści

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni