Uniwersytecki epizod dziejów pałacu w Leźnie

Jaszcza Magdalena,  Uniwersytecki epizod dziejów pałacu w Leźnie [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2021, s. 68-69

Prezentowany tekst jest częścią cyklu artykułów „Z dziejów uczelni”, za który merytorycznie
odpowiada Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.

W kolejnych numerach „Gazety Uniwersyteckiej” będą prezentowane ciekawostki z historii naszej uczelni lub jej poprzedniczek, wybrane obiekty z muzealnej kolekcji, zdjęcia czy wycinki prasowe.

Czytelników zapraszamy do kontaktowania się z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, dzielenia się uwagami, wspomnieniami i pamiątkami.

Artykuł w linku 

Leźno
Magdalena Jaszcza