Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - UG w czołówce!

Najwięcej środków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki ze wszystkich uczelni w Polsce otrzymali w 2021 roku naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatami grantów są: dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG i prof. dr hab. Artur Blaim z Wydziału Filologicznego.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) rozpoczął swoją działalność 10 lutego 2011 roku. Ustanowiony program powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.

W dwóch ubiegłorocznych konkursach Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 złożono naukowcy z całej Polski złożyli łącznie 78 wniosków.

Zakwalifikowano wnioski z 15 uczelni na łączną kwotę 6 826 855,51 zł. Rekordową kwotę przyznano naukowcom z UG. Jedną z laureatów jest dr hab. Hanna Dymel - Trzebiatowska, prof. UG z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pt.: „Angielskie wydanie książki „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków” uzyskał finansowanie  w wysokości 49 142,40 zł. Kolejny laureat to prof. dr hab. Artur Blaim z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, którego projekt pt.: „Kanon światowej literatury utopijnej w polskim przekładzie” uzyskał finansowanie  w wysokości 1 307 335,00 zł.

WYNIKI: https://www.gov.pl/attachment/c9118784-aa36-46d6-b61b-e784921d4f37

Naukowcom z UG jeszcze raz gratulujemy!

 

o projekcie prof. UG Hanny Dymel - Trzebiatowskiej czytaj tu

o projekcie prof. Artura Blaima czytaj tu

 

ZP