VIVA Dydaktyka w UG!

Plakat Wydarzenia

O dotychczasowych działaniach Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego dowiemy się już 30 maja 2022 r. Jednostka prowadzi różne szkolenia z nowych technik nauczania dla wykładowców naszej i innych uczelni. W ramach wydarzenia „Viva Dydaktyka w UG!” odbędzie się także spotkanie autorskie z Zastępcą Dyrektora CDDiT dr Beatą Karpińską-Musiał, która opowie o swojej książce „Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką-akademiczką w polskim uniwersytecie". 

Działalność CDDiT jest różnorodna. W samym semestrze letnim 2021/2022 Centrum zorganizowało webinarium “Jak feniks z popiołów”, poprowadziło szkolenie online z zarządzania czasem i tabeli oceniania oraz przygotowało warsztaty z wystąpień publicznych, jak i rozwiązywania konfliktów.

W ramach spotkania, które rozpocznie się 30 maja o 16:00 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciele jednostki opowiedzą o dotychczasowych postępach, przedstawią wyniki ankietyzacji nauczycieli oraz opowiedzą o planach na następny rok akademicki. Patronatem wydarzenie objął Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

Po oficjalnej części wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję posłuchać o indywidualnych doświadczeniach nauczyciela akademickiego. Na początku tego roku książka dr Beaty Karpińskiej-Musiał pt. ”Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką akademiczką w polskim uniwersytecie” trafiła na półki księgarni. W niej autorka opowiada o tym, jak łączyć pracę naukowca-dydaktyka z wychowaniem trójki dzieci. 

- Podstawowym celem mojej książki jest opis i obserwacja transformowania własnej tożsamości akademickiej przez pryzmat wielorakich doświadczeń międzynarodowych oraz rodzinnych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat - pisze dr Beatą Karpińską-Musiał.

Spotkanie z autorką poprowadzi dr Jarosław Jendza.

Zapraszamy do potwierdzenia swojej obecności poprzez formularz zgłoszeniowy.

Więcej o książce ”Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką akademiczką w polskim uniwersytecie” można przeczytać w wywiadzie z dr Beatą Karpińską-Musiał, który ukazał się  w lutowym wydaniu Gazety Uniwersyteckiej.

Na naszej stronie ukazał się także wywiad z Panią Doktor o pisaniu prac dyplomowych. 

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG