Baza infekcji towarzyszących COVID-19. Nowy projekt naukowy na UG

Baza infekcji towarzyszących przy zakażeniach SARS-CoV-2  będzie cennym źródłem informacji zarówno dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne, jak i służb medycznych.

Projekt dra Łukasza Rąbalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego „Infekcje towarzyszące przy zakażeniach SARS-CoV-2. Baza Infekcji Towarzyszących COVID-19” uzyskał finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 985 tys. zł, które zostało przekazane w formie dodatkowej subwencji dla Uniwersytetu Gdańskiego.  Baza danych, która powstanie w ramach projektu będzie istotnym źródłem informacji w zakresie występowania i wpływu infekcji mieszanych na zdrowie pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Celem badań prowadzonych przez dra Łukasza Rąbalskiego z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest określenie,  w jakim stopniu infekcje towarzyszące przy zakażeniach SARS-CoV-2 mają wpływ na obraz kliniczny choroby COVID-19 oraz przygotowanie bazy danych tych infekcji.

W stworzeniu bazy informatycznej będą uczestniczyć naukowcy z agendy badawczej - Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science, ICCVS), powołanego na Uniwersytecie Gdańskim.

Zdaniem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które oceniało projekt, taka baza danych stanowić będzie cenne źródło informacji w zakresie występowania infekcji mieszanych i ich wpływu na zdrowie pacjentów zarówno dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne, jak i służb medycznych. Ponadto, zebrane dane będą mogły wspomóc lekarzy w procesach decyzyjnych, dotyczących m.in. sposobu leczenia chorych, czy ustalania procedur postępowania.

Jak podkreśliło MNiSW: "Z uwagi na postępujące zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz nadchodzący okres wzmożonych zakażeń wirusem grypy, którego nałożenie się na okres pandemii koronawirusa może sprzyjać wzrostowi śmiertelności zakażonych, przedstawione we wniosku zagadnienie należy uznać za istotne w kontekście realizacji polityki naukowej państwa”.

Biuro Rzecznika Prasowego