Finał Konkursu Wiedzy Biotechnologicznej „Białka i Ich Rola w Metabolizmie i Chorobach Człowieka"

41 uczniów z 15 szkół województwa pomorskiego uczestniczyło w finale Konkursu Wiedzy biotechnologicznej dla uczniów szkół średnich zorganizowanym na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.

20.03.2023 r. na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed odbył się finał kolejnej edycji Konkursu Wiedzy biotechnologicznej dla uczniów szkół średnich. Tym razem uczniowie zmierzyli się z tematem "Białka i Ich Rola w Metabolizmie i Chorobach Człowieka". Konkurs przeznaczony był dla uczniów województwa pomorskiego. Do finału zakwalifikowało się 41 uczniów z 15 szkół. Finałowe pytania konkursowe nie były łatwe, obejmowały wiele zagadnień biochemii na poziomie akademickim. Uczniowie byli świetnie przygotowani i poradzili sobie z najtrudniejszymi zadaniami. 

W konkursie wyłoniono trzech laureatów:

I miejsce - Zuzanna Żyra z Gdańskiego Liceum Autonomicznego

II miejsce - Karol Kołodko z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej

III miejsce - Paulina Gruszczyńska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Gdyni  

 

W rywalizacji drużynowej wygrało X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej, zapewniając swojej szkole miejsce na warsztatach biotechnologicznych "Biotech Week”, które odbędą się we wrześniu 2023 roku.

 

Laureatom nagrody wręczył Prodziekan ds. studenckich i kształcenia MWB dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG. Na finalistów konkursu oraz ich nauczycieli czekały dodatkowe atrakcje w postaci wycieczki po zakamarkach MWB i wykładu popularnonaukowego pt. Były sobie bakterie - tajemnice ludzkiego mikrobiomu.” wygłoszonego przez dr Magdalenę Rajewską.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez komitet konkursowy w składzie: dr Alicja Chmielewska, dr n. med. inż. Dorota Pomorska, dr hab. Szymon Ziętkiewicz oraz dr Agnieszka Kłosowska. W przeprowadzeniu etapu finałowego pomogli studenci z Koła Naukowego Bio-Med.

Finalistom i laureatom konkursu, a także nauczycielom, którzy przygotowali uczniów merytorycznie gratulujemy!

 

konkurs
Maria Maja Pega/MWB