Treningi relaksacji za pomocą technologii neurofeedback dla studentów UG

fot.

W związku z rosnącymi problemami zdrowia psychicznego wśród studentów uczelni wyższych, a związanymi ze stresem akademickim, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi projekt, który ma na celu wsparcie młodzieży. Jest on skierowany do osób odczuwających nadmierną presję i przymus uczenia się, a także towarzyszące temu chroniczny stres, objawy depresyjne i lękowe.

Zainicjowany dwa lata temu przez Centrum Wsparcia Psychologicznego UG projekt wsparcia studentów Uniwersytetu Gdańskiego zagrożonych uzależnieniem od uczenia się spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jednym z wniosków płynących z projektu, wyciągniętych przez jego organizatorów tj. Dyrektor CWS UG dr Agatę Rudnik oraz Kierownika projektu dr. Pawła Atroszko jest to, że w społeczności akademickiej studentów istnieje wyraźne zapotrzebowanie na tego typu wsparcie. - Konieczny jest rozwój systemu i metod wsparcia, które mogą odpowiedzieć na tak duże zapotrzebowanie – mówią zgodnie inicjatorzy projektu.

- Chcemy wykorzystać technologię neurofeedback z zastosowaniem EEG (elektroencefalografii) do treningu relaksacji studentów zagrożonych uzależnieniem od uczenia się. Z poprzednich badań wiemy, że osoby uzależnione od pracy lub uczenia się mają duże trudności z relaksacją i wypoczynkiem – mówi dr Agata Rudnik. - W ramach projektu finansowanego przez MEiN chcemy zbadać, na ile taki trening rozwoju umiejętności relaksacji za pomocą technologii biofeedback może wesprzeć funkcjonowanie psychologiczne, zdrowotne i akademickie studentów.

W zespole projektowym znajdują się także Aleksandra Wybrańska, Aleksandra Cupta, Anna Brykała, Gabriela Szczepańska, Piotr Luszuk i Krzysztof Jankowski.

Technologia neurofeedback

Biofeedback oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne. Osoba poddana treningowi obserwuje na monitorze komputera obrazy lub słyszy dźwięki, które komunikują dotychczas nieuświadomione zmiany zachodzące w procesach fizjologicznych (w tym przypadku w falach mózgowych). W ten sposób trening ten umożliwia rozwój umiejętności świadomego wpływania na te procesy.

-  Zakładamy, że dzięki treningowi relaksacji nastąpi redukcja symptomów uzależnienia od uczenia się i jego negatywnych konsekwencji, w szczególności redukcja doświadczanego stresu akademickiego – tłumaczy dr Paweł Atroszko. - Ponadto praca nad umiejętnością relaksacji może pozwolić również na lepsze rezultaty oddziaływań psychospołecznych i terapeutycznych podejmowanych przez psychologów wśród osób uzależnionych od uczenia się.

Obecne badanie pozwoli także oszacować, na ile takie rozwiązanie może być efektywnie wprowadzone na uczelniach wyższych.

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w badaniach przesiewowych i skorzystania z oferowanego przez nas wsparcia. Uzyskane podczas badań wyniki pozwolą nam zaplanować dalsze działania obejmujące wsparcie psychologiczne dla studentów UG oraz rozwiązania poprawiające ich funkcjonowanie psychologiczne i akademickie – dodaje dr Paweł Atroszko.

Weź udział w badaniu stresu akademickiego i uzależnienia od uczenia się pod linkiemhttps://experior.limesurvey.net/491873?lang=pl

Ankieta, dostępna do wypełnienia, jest całkowicie anonimowa.

Więcej informacji o projekcie:

Inicjatywa stanowi rozwinięcie, a także kontynuację prowadzonego do tej pory przez zespół badania dotyczącego prewencji i redukcji negatywnych konsekwencji uzależnienia od pracy. Jednym z ważnych wniosków płynących z tego badania jest, że dotarcie z tego typu wsparciem do osób pracujących i uzależnionych od pracy jest niełatwe, gdyż pracoholikom ciężko jest najczęściej znaleźć czas na taki trening w swoim napiętym grafiku. To z kolei wskazuje, że działania tego typu koniecznie trzeba wprowadzać wśród młodszych populacji osób uczących się, które mogą wykazać się większą gotowością i zasobami czasowymi, aby podjąć taki trening. Również w tej grupie osób wczesna prewencja może okazać się skuteczniejsza w zapobieganiu późniejszemu rozwojowi silnego uzależnienia od pracy i jego konsekwencji.

Projekt prowadzony w Instytucie Psychologii UG obejmuje:

1) Badanie przesiewowe wśród studentów UG. W ramach tego badania studenci otrzymają natychmiastową, szczegółową informację zwrotną na temat swoich wyników.

2) Pogłębione badania diagnostyczne dla studentów odczuwających potrzebę wsparcia. Osoby, których wyniki dotyczące kompulsji uczenia się w pierwszym badaniu będą niepokojące lub już wcześniej odczuwały potrzebę wsparcia w tym zakresie będą mogły zgłosić się na bezpłatne pogłębione badania diagnostyczne.

3) wstępna diagnoza QEEG - odbędzie się na pierwszym spotkaniu.

4) trening biofeedback EEG na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych, Bażyńskiego 4, w dogodnych dla studentów umówionych godzinach (raz w tygodniu przez 4 tygodnie).

EMW/Zespół Prasowy UG