Porozumienie o współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku

Od lewej: Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Andrzej Łapiński oraz Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

Od lewej: Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Andrzej Łapiński oraz Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

Szkolenia m.in. z zakresu bezpieczeństwa, upowszechnianie wiedzy o tolerancji - to tylko niektóre z aspektów współpracy wynikającej z podpisanego porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku a naszą Uczelnią.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w murach naszej uczelni 6 września 2023 roku. W wydarzeniu uczestniczyli Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Andrzej Łapiński oraz Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mł. insp. dr Elżbieta Żelechowska. Uniwersytet Gdański reprezentował Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń dr Piotr Zieliński.

Podczas spotkania Komendant przekazał podziękowanie dla Rektora UG prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego za bardzo dobrą współpracę z pomorską policją. Strony będą współdziałać w wielu obszarach, w szczególności w zakresie organizacji i prowadzenia kursów, szkoleń, konferencji naukowych i sympozjów, organizacji praktyk studenckich oraz rozpowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie i tolerancji.

tekst Piotr Zieliński, fot. Marcel Jakubowski