O Gdańsku z jurorami Europejskiej Stolicy Demokracji

Transformacja ustrojowa i rola Gdańska w procesie demokratyzacji były wiodącymi tematami spotkania władz Instytutu Politologii WNS UG z jurorami European Capital of Democracy #ECoD.

Dyrektor Instytutu Politologii prof. Arkadiusz Modrzejewski i jego zastępca prof. Jakub Potulski rozmawiali z Bruno Kaufmannem, Martiną Fuerrutter i Sanją Bojanić.

Profesorowie podkreślali symboliczne i rzeczywiste znaczenie Gdańska w procesach demokratyzacji w Polsce i Europie. Wspominali też o roli środowiska akademickiego, w tym Uniwersytetu Gdańskiego, w transformacji ustrojowej, zwracając uwagę na absolwentów i pracowników Uniwersytetu, którzy nie tylko zaangażowani byli w budowanie opozycji antykomunistycznej, ale zajmowali kluczowe stanowiska państwowe w wolnej Polsce.

 Dzięki swojej bogatej historii i spuściźnie kulturowej, której konstytutywnym składnikiem była wielokulturowość, oraz nadmorskiemu położeniu, w Gdańsku wytworzył się specyficzny klimat kulturowy i polityczny – podkreślił prof. Arkadiusz Modrzejewski. – Gdańsk był i jest miastem wolności. Mówiąc w dużym uproszczeniu, dostrzegamy tu pewną ciągłość historyczną. Nawet następstwa II wojny światowej oraz przemieszanie ludności nie zaburzyło tego specyficznego charakteru miasta. Odrodził się duch wolności, czego ukoronowaniem było powstanie Solidarności. 

Europejska Stolica Demokracji to ogólnoeuropejska inicjatywa mająca na celu wprowadzanie innowacji i wzmacnianie demokracji. Od 2023 roku corocznie jedno miasto będzie wybierane przez jury złożone z ekspertów i jury składające się z obywateli Europy, aby otrzymać ten honorowy tytuł. Wraz ze swoimi obywatelami Europejska Stolica Demokracji jest kuratorem, organizatorem i gospodarzem różnorodnych działań wzmacniających demokrację. Goście z całej Europy – politycy, eksperci, działacze społeczeństwa obywatelskiego, artyści, obywatele i przedstawiciele mediów – są zaproszeni do wzięcia udziału w inicjatywie i uczynienia z miasta sceny dla europejskiej demokracji.

 Mamy nadzieję, że Gdańsk otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji, na co z pewnością zasługuje – dodał Dyrektor Instytutu Politologii.

 

spotkanie
oprac. zp