Zrozumieć „gender gaps” i konieczność inwestowania w równość płci. Otwarte Spotkanie Klubu Kobiet FarU

KKUF

Naukowczynie, pracowniczki i działaczki z Uczelni Fahrenheita porozmawiają z osobami, które chcą usłyszeć o sytuacji kobiet w środowisku akademickim. Podczas otwartego spotkania Klubu Kobiet FarU wygłoszone zostaną dwie prelekcje: „Zrozumieć gender gaps na rynku pracy” oraz „Czy dziś Fahrenheit mogłaby być kobietą?”. Zapraszamy 20 listopada o 16:00 do Auli Politechniki Gdańskiej.

Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita powstał 21 czerwca br. W jego skład wchodzą członkinie społeczności akademickich trzech uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Celem stowarzyszenia jest realizacja działań na rzecz współpracy, wymiany doświadczeń i budowania świadomości wokół zagadnień równości oraz wzajemnego wsparcia badaczek i pracowniczek Uczelni Fahrenheita.

Jednym z wydarzeń spełniających te cele jest zbliżające się Otwarte Spotkanie Klubu Kobiet FarU, podczas którego o gender gap na rynku pracy opowie prof. dr hab. Ewa Lechman z Politechniki Gdańskiej, a temat równości płci w środowisku akademickim poruszą socjolożki z UG: dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG oraz dr Magdalena Żadkowska.

To pierwsza tego typu inicjatywa w ramach Uczelni Fahrenheita. Spotkanie jest nie tylko okazją do posłuchania o sytuacji kobiet na rynku pracy i w szkolnictwie wyższym, ale także szansą na integrację naukowczyń i pracowniczek z UG, PG i GUMed. 

Wydarzenie wspiera projekt MINDtheGEPS - Modifying Institutions by Developing The Gender Equality Plans finansowany z Programu Horyzont 2020 w ramach tematu „Wspieranie organizacji badawczych we wdrażaniu Planów Równości Płci”.

oprac. MJ