Ostatnie posiedzenie Rady Uczelni kadencji 2018-2020

Podczas ostatniego posiedzenia Ustępującej Rady Uczelni rektor prof. Piotr Stepnowski podziękował członkiniom i członkom za dwa lata pracy i wręczył listy gratulacyjne wraz z okolicznościowym medalem 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnie spotkanie Rady Uczelni kadencji 2018–2020 odbyło się w sobotę, 19 grudnia 2020 r. w Sali Portretowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

- Minister Nauki powołując ustawą 2.0 rady uczelni wyznaczył im cel, który określić można najprościej jako doradztwo i wspieranie zarządcze dla władz uczelni. To jednak, co na papierze wydaje się proste – w praktyce okazuje się działaniem wymagającym dużego zaangażowania w życie uczelni. Uniwersytet Gdański jest bowiem złożonym organizmem i tworzy go różnorodna i duża społeczność. Jeśli spojrzymy więc na uczelnię jako organizację – zobaczymy jak wielorakie cele i działania przenikają się w niej i uzupełniają  – mówił prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG, żegnając Radę. - Miesiące Państwa pracy na rzecz Uniwersytetu pokazały, że ta złożoność jest dla Was transparenta i wspieracie uczelnię w najbardziej tego wymagających obszarach. Jestem pełen podziwu, że pogodziliście Państwo pracę dla UG z licznymi zajęciami, których wymaga od Was życie zawodowe i osobiste. Tym bardziej, że ostatnie miesiące nie były łatwe dla naszej społeczności. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za trud i wysiłek włożony w pracę na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewodniczący Rady dr Marek Głuchowski podsumował pracę Rady Uczelni w minionych 2 latach, także dziękując członkom za ich pracę i zaangażowanie. Odniósł się także do swojej drogi zawodowej, którą rozpoczął właśnie na UG jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji. Pozostali członkowie Rady zabierając głos zadeklarowali gotowość dalszego wspierania Uniwersytetu w różnych obszarach działalności, gdzie ich zawodowa aktywność może okazać się przydatna dla dalszego rozwoju.

Członków nowej Radu Uczelni powołał Senat UG podczas posiedzenia 17 grudnia br. Przewodniczący zostanie wyłoniony w styczniu.

Zdjęcia z ostatniego posiedzenia Rady UG kadencji 2018-2020
Biuro Rzecznika Prasowego