Prof. UG Aneta Oniszczuk-Jastrząbek dyrektorem Centrum Komunikacji i Promocji UG

Nominacja dr hab. Anety Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG na dyrektora Centrum Komunikacji i Promocji UG

Nominacja dr hab. Anety Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG na dyrektora Centrum Komunikacji i Promocji UG./Fot. Arek Smykowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał dr hab. n. ekonom. Inż. Anetę Oniszczuk–Jastrząbek, prof. UG na stanowisko dyrektora nowo powstałego Centrum Komunikacji i Promocji UG.

Centrum Komunikacji i Promocji UG to nowa jednostka skupiająca działania związane z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną Uniwersytetu.

Jak mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG:

 - Jednym z najważniejszych zadań nowo powstającego Centrum Komunikacji i Promocji będzie odbudowanie wizerunku Uczelni i zintegrowanie środowiska akademickiego. Dlatego też będzie skupiało ono wszystkie jednostki i osoby zajmujące się działaniami promocyjno-informacyjnymi na Uczelni, co usprawni proces zbierania, przygotowywania i propagowania informacji wewnątrz i na zewnątrz uczelni, a także wypracowany zostanie nowy model działań promocyjnych. Musimy, jako uczelnia, odpowiedzieć na wyzwania komunikacyjne XXI wieku, skutecznie wykorzystywać wszystkie narzędzia, działać w sposób planowy z wyznaczonymi priorytetami.

Zadania Centrum Komunikacji i Promocji będą koncentrowały się wokół trzech głównych obszarów. Pierwszym z nich są działania zespołu prasowego związane z współpracą z mediami i budową wizerunku Uczelni oraz monitoringiem mediów. Drugim obszarem jest komunikacja przy wykorzystaniu mediów elektronicznych. Zadaniami tego zespołu będzie m. in. koordynacja informacji ukazujących się w kanałach informacyjnych Uczelni oraz opracowanie strategii zwiększenia widoczności UG w Internecie.

- Zmiany wywołane lawinowym wzrostem zainteresowania Internetem, zarówno pod względem wciąż rosnącej liczby użytkowników, jak i inwestorów powodują, że wiele uczelni staje przed problemem przedefiniowania dotychczasowych strategii komunikacji z otoczeniem. Coraz częstsze wykorzystywanie technologii informatycznych w procesach komunikowania, przepływie informacji, określaniu segmentu rynku oraz tworzeniu nowej oferty i kanałów jej dystrybucji sprawia, że Internet traktowany jest jako narzędzie uzupełnienia tradycyjnej komunikacji, za pomocą której dostarcza się odbiorcom dodatkową wartość – mówi dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG.

Trzecim obszarem jest promocja, w tym promocja badań naukowych i wsparcie wydziałów w tych działaniach. Powołany zespół będzie realizował i wspierał działania promocyjne i informacyjne podejmowane indywidualnie przez jednostki organizacyjne UG oraz sprawdzał ich zgodność z identyfikacją wizualną oraz docelowym wizerunkiem Uczelni w kraju i za granicą.

Pierwszym zadaniem nowo powołanego Centrum Komunikacji i Promocji będzie, już w styczniu, rozpoczęcie prac nad budową nowej strategii komunikacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Biogram - prof. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek 29.5 KB
Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego