Prof. Piotr Stepnowski Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2024-2028

Rektor

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski będzie kierował Uniwersytetem Gdańskim przez kolejne cztery lata. Zdecydowało o tym Kolegium Elektorów, które 25 stycznia 2024 w tajnym głosowaniu powierzyło mu funkcję Rektora uczelni na kadencję 2024-2028.

 

Rektor prof. Piotr Stepnowski był jedynym kandydatem w wyborach władz uczelni na kadencję 2024-2028. Głosowanie odbyło się 25 stycznia 2024 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z kalendarzem wyborczym. Wcześniej Rada Uczelni oraz Senat UG zaopiniowały pozytywnie tę kandydaturę, a społeczność akademicka miała okazję zapoznać się z dokonaniami Rektora z poprzedniej kadencji i planami na następną na stronie wyborczej Kandydata, a także podczas spotkań z nim na poszczególnych Wydziałach oraz na spotkaniu z całą społecznością akademicką w Bibliotece Głównej UG.

Zwieńczeniem kampanii były wybory, które zgromadziły na sali w BUG 122 elektorów. Głosowanie odbywało się stacjonarnie. W skład Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego wchodzą Senatorowie UG stanowiący 50% tego gremium oraz pozostali elektorzy reprezentujący wszystkie grupy społeczności akademickiej, wybrani na podstawie ordynacji wyborczej uczelni.

Za wyborem prof. Piotra Stepnowskiego na stanowisko Rektora na kadencję 2024-2028 głosowało 107 elektorów, 6 było przeciwko, a 9 wstrzymało się od głosu.

- Dziękuję społeczności akademickiej za zaufanie, za wszystkie głosy, które oddaliście Państwo, powierzając mi tę funkcję. Uniwersytet Gdański jest dla mnie nie tylko moją Alma Mater, ale przede wszystkim nierozerwalną częścią mojego życia. Cieszę się, że tak znaczna większość naszej społeczności akademickiej podziela moją wizję Uniwersytetu - powiedział nowo wybrany Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Zrobiliśmy już bardzo dużo, wspólnie zbudowaliśmy na nowo markę uczelni otwartej, dostępnej, przyjaznej, rozwijającej się i mocnej naukowo, ale tez uczelni szanującej dobrą tradycję, pamięć tych, którzy ją współtworzyli i budowali jej fundamenty. Przed nami jednak kolejne wyzwania - dalsze wspieranie doskonałości naukowej, włączanie się w nurt nowoczesnej dydaktyki akademickiej, nieustanne wspieranie różnych przejawów umiędzynarodowienia, umacnianie naszych strategicznych partnerstw - SEA EU i Związku Uczelni Fahrenheita. Jestem przekonany, że to co udało nam się osiągnąć do tej pory daje wspaniałą przestrzeń do twórczego i odważnego pokonywania tych wyzwań, do budowania Uniwersytetu, który po prostu bardzo lubimy i z którego jesteśmy dumni!  

 

Program na kadencję 2024-2028 - link

Obecna kadencja zakończy się 31 sierpnia 2024 roku. Przypomnijmy, że Rektor prof. Piotr Stepnowski rozpoczął ją po wyborach 23 listopada 2020.

Wybory Rektora w Uniwersytecie Gdańskim otwierają kolejne etapy wyborów władz jednostek w uczelni - dziekanów, dyrektorów instytutów i innych jednostek.

Kalendarz wyborczy - link

MNG/ZP