Seminarium otwarte o cyberbezpieczeństwie na WNS

plakat

W czasach rozwoju komunikacji internetowej, sektora usług internetowych i korzystania z możliwości, jakie niemal we wszystkich obszarach naszego życia prywatnego i zawodowego daje sztuczna inteligencja - temat cyberbezpieczeństwa jest niezwykle istotny nie tylko dla instytucji, ale także dla każdego z nas. Na otwarte seminarium zaprasza  w czwartek 22 lutego dr Piotr Robakowski z Wydziału Nauk Społecznych.  

 

Problematyka, która będzie omawiana podczas warsztatów, dotyczy m.in. podstawowych zagadnień ochrony danych w systemach IT, obowiązków operatorów usług kluczowych, analizy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, przygotowania do realizacji procesu bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także wypełniania zobowiązań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- W czasie dynamicznie rozwijającej się technologii AI jedynie budowanie wysokiej świadomości użytkowników jest w stanie ochronić nas przed nowymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni - mówi prelegent dr Piotr Robakowski. - Musimy uświadomić sobie przede wszystkim jedną ważną rzecz, że to my wszyscy tworzymy współczesny system cyberbezpieczeństwa. 

Współorganizatorem, wraz z Wydziałem Nauk Społecznych, jest EUROPE DIRECT Gdańsk.

Na seminarium zapraszamy w czwartek 22 lutego 2024 r. o godz. 09:45, sala  A 208 na WNS.

 

dr Piotr Robakowski

dr Piotr Robakowski

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa.

 Asystent w Zakładzie Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku.

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i obronności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Inspektor Ochrony Danych w Gdyńskim Centrum Zdrowia. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Prezes Zarządu Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych.

Na co dzień porusza się  w szerokim  spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem, ochroną infrastruktury krytycznej, ochrona antykorupcyjną czy zarządzaniem kryzysowym, jest uczestnikiem wielu szkoleń i konferencji poświęconych bezpieczeństwu, bezpieczeństwu informacji i ochronie danych. Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001, ISO 27032, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.

MNG/ZP