Międzynarodowa konferencja „Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego” z udziałem prof. Hanny Suchockiej

1

W związku z objęciem Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024, dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową pt. Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności oraz w Dworze Artusa. Celem wydarzenia jest pogłębiona refleksja nad problematyką europejskich standardów prawa - podjęcie próby ich zdefiniowania oraz usystematyzowania, a także identyfikacja ich aksjologicznych założeń. W ramach konferencji analizie zostanie poddany charakter oraz znaczenie europejskich standardów prawa zarówno dla Rady Europy, jak również jej poszczególnych państw członkowskich, w tym Rzeczypospolitej Polskiej. W dyskusji głos zabiorą członkowie Komisji Weneckiej, a także przedstawiciele polskiej nauki zajmujący się prawem konstytucyjnym i prawem europejskim, tworząc forum wymiany myśli i poglądów na temat roli europejskich standardów prawa w dobie wyzwań współczesności.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie zgłoszenia do dnia 4 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Program 583.09 KB
Zespół Prasowy