Rekrutacja na studia w UG - zaczynamy 3 czerwca!

W poniedziałek 3 czerwca rozpoczynamy w Uniwersytecie Gdańskim rekrutację na studia. Uruchomiony zostanie system IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów), w którym wszyscy kandydaci - niezależnie od roku, w którym zdawali maturę - będą mogli się zarejestrować. Na przyszłych studentów czeka około 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,6 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych. Wybierać będą mogli w ofercie 96 kierunków. 

 

- Sam zapis na studia powiązany jest z koniecznością wpisania wyników, stanowiących kryterium kwalifikacyjne na danym kierunku. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych - informuje Kierowniczka Biura Rekrutacji UG mgr Beata Królczyk

Pierwsza lista kandydatów zostanie opublikowana na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed (12 lipca), następnie sukcesywnie, od 15 lipca, będą ogłaszane listy kandydatów na pozostałych Wydziałach.

Podobnie jak w poprzednich latach przygotowano około 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,6 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych.

Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów opublikowane są w kartach kierunków, dostępnych na stronie Rekrutacji UG.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2024/2025 to 96 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

- Od nowego roku akademickiego pojawi się kilka ciekawych nowości - zapowiada Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. - Oferta edukacyjna poszerza się o kolejne studia stacjonarne pierwszego stopnia: Projektowanie gier historycznych na Wydziale Historycznym. To studia, które są odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistki i specjalistów pracujących w przemyśle kreatywnym. Osoby studiujące na tym kierunku otrzymają wiedzę zarówno z zakresu historii Polski i świata, jak i praktyczne umiejętności z projektowania narracji interaktywnej, tworzenia mechaniki gier oraz pisania kreatywnego i technicznego. Dodatkowo cały czas dbamy o wzbogacanie oferty studiów w języku angielskim. W tym roku proponujemy rozpoczęcie kształcenia na zupełnie nowym kierunku Global Studies, który będzie prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych.

Możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia od tego roku mają też absolwenci Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych.

Terminy rekrutacji na studia dostępne są na stronie Rekrutacji UG oraz w kartach poszczególnych kierunków.

- Ważne, aby kandydaci mieli na uwadze, że terminy aplikacji są różne na poszczególnych kierunkach i sprawdzali daty odpowiednio wcześnie - podkreśla mgr Beata Królczyk.

Kandydaci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości związane z naborem, mogą kontaktować się z Biurem Rekrutacji UG: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk - Budynek Rektoratu, II piętro, pok. 228 i 229, telefony: (58) 523 23 26, 523 23 28, 523 23 32, 523 25 32, 523 23 12, e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

W ubiegłym roku podczas zapisów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejszym kierunkiem była Psychologia - wybrało ją ponad 2,2 tys. kandydatów. Zaraz po niej największym zainteresowaniem cieszyły się: Prawo, Zarządzanie (ponad 1,4 tys. chętnych), Ekonomia (ponad 1,3 tys. chętnych), Filologia angielska oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze (odpowiednio 1,1 tys. oraz 1 tys. chętnych).

Z kolei najwięcej osób na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie na: Japonistykę (ponad 21 osób), Dziennikarstwo i komunikację społeczną - 15,94 osoby na miejsce, Skandynawistykę (norweska lub szwedzka ścieżka językowa) - 15,5 osoby na miejsce, Kryminologię - 15,4 osoby na miejsce oraz Psychologia - 12,3 osoby na miejsce.

sesja foto
oprac. MNG/ZP