Skieruj „Obiektyw na UG” i wygraj nagrodę pieniężną. Konkurs fotograficzny dla społeczności akademickiej

1

Masz pomysł, jak przedstawić UG jako przestrzeń do prowadzenia inspirujących badań? A może znalazłeś w Uniwersytecie miejsce idealne do prowadzenia działalności artystycznej, sportowej, dydaktycznej? Jeśli tak, skieruj „Obiektyw na UG” i weź udział w konkursie fotograficznym  adresowanym do społeczności akademickiej.  

Konkurs „Obiektyw na UG” odbywa się w dwóch kategoriach:

  1. UGSpace - prezentacja i promowanie walorów otoczenia, budynków i przedmiotów znajdujących się na terenach kampusów Uniwersytetu Gdańskiego, widzianych jako miejsca działalności artystycznej, sportowej i dydaktycznej oraz odpoczynku,
  2. UGScience - inspirujące przedstawienie badań prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, w tym miejsca pracy naukowca, gdzie powstają idee i teorie.

W każdej z kategorii komisja konkursowa wskaże trzy zwycięskie fotografie, którym zostaną przyznane nagrody finansowe. Pula nagród w każdej kategorii wynosi 4 000 zł. Decyzję o podziale środków pomiędzy zwycięzców podejmuje komisja konkursowa.

Celem konkursu jest promowanie Uniwersytetu Gdańskiego jako przestrzeni aktywności studenckiej i miejsca prowadzenia badań naukowych. Konkurs ma na celu również przedstawienie społeczności akademickiej uczelni oraz mieszkańcom Pomorza wielowymiarowego życia na kampusach UG - aktywności naukowej, artystycznej i sportowej pracowników, studentów i doktorantów.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, tj. studenci, doktoranci i pracownicy. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie (wyklucza się współautorstwo).

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od 5.06.2024 do 20.09.2024. Wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż prac konkursowych odbędzie się w Bibliotece UG w dniu inauguracji roku akademickiego 2024/2025.

Wymagania techniczne oraz szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są w regulaminie załączonym pod tekstem.

Zapraszamy do udziału!

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Regulamin 165.93 KB
Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy