PSYCHO-TEMATY 2024: spotkania edukacyjne dla młodzieży

Dr Marcin Szulc, prof UG, podczas wykładu

Dr Marcin Szulc, prof UG, podczas wykładu

Ponad 200 uczniów i uczennic z siedmiu szkół średnich z województwa pomorskiego uczestniczyło w trzeciej edycji wydarzenia PSYCHO-TEMATY 2024. Tegoroczna edycja odbyła się 6 czerwca 2024 r. na Wydziale Nauk Społecznych UG pod hasłem „W poszukiwaniu antidotum na cyfrową dezinformację”.

Wydarzenie rozpoczął wykład psychologa dr. Marcina Szulca, prof. UG pt. „Fake news i teorie spiskowe - jak nie dać się cyfrowej manipulacji”. Podczas wystąpienia prelegent przedstawił przyczyny i konsekwencje rozprzestrzeniania się różnych form dezinformacji, podkreślając istotną rolę krytycznego myślenia i edukacji medialnej w ich zwalczaniu. Żywiołowy sposób prowadzenia wykładu wraz z prezentacją uzupełnioną memami ilustrującymi zjawisko przyczyniły się do bardzo dobrego odbioru przez uczestników, którzy angażowali się w dyskusję z prof. UG Marcinem Szulcem nawet podczas przerw.

Kolejnym punktem spotkania był panel dyskusyjny prowadzony przez dr Magdalenę Iwanowską, w którym uczestniczyli również dr Marcin Szulc, prof. UG (Instytut Psychologii WNS UG), edukator medialny i Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej dr Grzegorz Stunża (Instytut Pedagogiki WNS UG) oraz mgr Katarzyna Raca (Katedra Statystyki WZ UG), badaczka zajmująca się stosowaniem metod statystycznych w identyfikacji fake newsów. Paneliści i panelistki rozmawiali o roli użytkowników internetu i właścicieli mediów w zwalczaniu dezinformacji, edukacji przeciwko dezinformacji w szkołach oraz kształtowaniu kompetencji społecznych w celu obrony przed manipulacją.

Po przerwie uczniowie i uczennice wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych, prowadzonych przez studentki i studentów starszych lat psychologii, w tym studentki z koła naukowego Brevi manu.  Warsztaty poświęcone były m.in. umiejętnemu korzystaniu z technologii, asertywności, kreatywności i radzeniu sobie ze stresem.

- Pomysł na organizację spotkań psychoedukacyjnych PSYCHO-TEMATY narodził się z obserwacji rosnącej liczby wyzwań dotyczących zdrowia psychicznego młodych ludzi - mówi dr Magdalena Iwanowska z Instytutu Psychologii UG. - Podczas PSYCHO-TEMATÓW rozmawiamy  o dezinformacji, przemocy czy presji rówieśniczej, czyli sprawach istotnych i aktualnych dla młodzieży. Nie ograniczamy się jednak tylko do dyskusji z zaproszonymi ekspertami i ekspertkami. Istotnym elementem wydarzenia są warsztaty kompetencji psychologicznych prowadzone przez studentów i studentki starszych lat psychologii. Celem warsztatów jest budowanie świadomej i odpornej psychicznie młodzieży, która potrafi skutecznie radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego oraz dbać o własne zdrowie psychiczne.

Wydarzenie organizowane jest przez dr Paulinę Pawlicką i dr Aleksandrę Lewandowską-Walter pod patronatem dyrekcji Instytutu Psychologii UG.

 

Oprac. KŻW/Zespół Prasowy