Pomoc ofiarom konfliktu wojennego. Spotkanie Rektora UG z osobami studiującymi

Ze studentkami i studentami Uniwersytetu Gdańskiego: Weroniką Alchimowicz, Michałem Nadolskim, Julią Zielińską, Katarzyną Żamojdą, protestującymi w obronie ofiar działań wojennych w Strefie Gazy, spotkali się Rektor prof. Piotr Stepnowski i Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński. Głównym tematem rozmów było wypracowanie wspólnego kierunku działań wspierających pomoc ofiarom konfliktu.

 

Rektor prof. Piotr Stepnowski podziękował swoim gościom za dotychczasowe działania – organizację akcji charytatywnej na rzecz Palestyńczyków oraz za deklaracje wsparcia osób pokrzywdzonych w konflikcie. Podkreślił, że jest wdzięczny studentom za podjęcie z władzami uczelni dialogu: - Myślę, że jesteśmy na co dzień świadkami, że UG jest miejscem swobodnego wyrażania różnych poglądów i opinii. Przestrzeń akademicka to także przestrzeń do debaty na różnych polach - powiedział. 

Podczas zbiórki, która odbyła się podczas Majówki z UG, zebrano 6965,21zł. Pieniądze zostaną przekazane na rzecz organizacji Medical Aid for Palestinians oraz na dwie zbiórki związane z ewakuacją cywilów.

 

Rektor przypomniał, że był inicjatorem apelu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich o zakończenie działań wojennych, a także przedstawił działania, które w tej chwili prowadzi się w uczelni. W trosce o bezpieczeństwo naszych studentek, studentów, pracowniczek i pracowników w UG nie są procedowane wnioski o wyjazdy w tereny zagrożone konfliktem wojennym, a szczególnie tam, gdzie te działania są już prowadzone.

- W ostatnim czasie poprosiliśmy też o przesunięcie terminów przyjazdów spodziewanych u nas wykładowców z Izraela na czas po zakończeniu konfliktu - podkreślił Rektor prof. Piotr Stepnowski: - Jeżeli pojawią się studenci uchodźcy to zapewnimy im wsparcie na różnych polach, podobnie jak to uczyniliśmy w przypadku uchodźców z Ukrainy. W tej chwili na naszej uczelni nie ma studentów z Izraela.

 

Rozmawiano też o innych formach pomocy ofiarom konfliktu, które osoby studiujące już podejmowały i takich, które mogłyby w przyszłości zorganizować, przy wsparciu władz uczelni:

- Mamy do czynienia z bardzo dużym potencjałem i mam nadzieję, z chęcią zrobienia czegoś dobrego, co pomoże ofiarom konfliktu – mówił Rektor. – Bardzo dobrze, że zorganizowaliście zbiórkę charytatywną na rzecz ofiar działań wojennych i zachęcam do organizacji kolejnych. Mamy w tym zakresie sporo doświadczeń z pierwszych masowych zbiórek na WNS na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie - dodał.   

 

Prof. Piotr Stepnowski, razem z prof. UG Arnoldem Kłonczyńskim, zachęcał też zaangażowanych studentów UG do rejestracji koła naukowego, co pozwoli na formalne działanie w strukturach uczelni.

 

- Uczelnia jest otwarta na organizację koncertów, wystaw i innych  wydarzeń kulturalnych. Jednym z pomysłów wsparcia jest na przykład zorganizowanie warsztatów związanych z kulturą arabską np. kuchnią czy rękodziełem – mówili rektorzy. - Uczelnia może wesprzeć organizację wykładów naukowych w przestrzeni uczelni. CASID na co dzień organizuje szereg wykładów naukowych, które następnie są nagrywane i udostępniane na Youtube. Jak najbardziej możemy pomóc przy organizacji wykładów.

 

Studenci, odnosząc się do kwestii poruszanych przez Rektora i nawiązując do złożonego w minionym tygodniu na ręce Prorektora listu do władz UG - poprosili m.in. o przegląd wskazanych przez nich organizacji i firm, z którymi współpracuje UG i ich potencjalnego zaangażowania w konflikt. Dyskutując o apelu KRUP i wstrzymaniu przyjazdu pracowników uczelni z Izraela na UG zaapelowali o szerszą komunikację tego typu działań podejmowanych w uniwersytecie.

Studentka Weronika Alchimowicz zaproponowała, żeby Uczelnia podjęła starania w zakresie poszerzenia programów studiów o treści związane z Palestyną oraz o wspomożenie pracowników chcących prowadzić takie zajęcia. Zdaniem studentki Uniwersytet Gdański mógłby odpowiedzieć na apel wystosowany przez palestyńskich naukowców, poprzez powołanie platformy komunikacyjnej, która mogłaby zwiększyć współpracę pracowników naukowych z ośrodkami naukowymi w Palestynie. Podkreślając wagę zapewnienia Rektora ws. wsparcia potencjalnych studentów z Palestyny, studentka zwróciła uwagę, że oprócz wsparcia instytucjonalnego np. zakwaterowania czy opieki psychologicznej, studenci organizujący zbiórkę, mogliby wspomóc Palestyńczyków w integracji oraz podejmowaniu studiów.

Podkreśliła również potrzebę większej uwagi i wyczulenia na kwestie etyczne podczas zawierania umów o współpracy, czym mogłoby się zająć specjalnie powołane gremium.

Omawiając możliwości działań w szerszym, pozauniwersyteckim zakresie – studenci wyrazili chęć przesłania propozycji konkretnych działań gremiom ogólnopolskim, co poparł Rektor. Wskazał on też, że np. uruchomienie pomocy naukowcom z Palestyny, którzy - jak podkreślali studenci - nie mają w tej chwili możliwości kontynuowania pracy naukowej - mogłoby być możliwe np. dzięki uruchomieniu programów pomocowych takich, jakie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przygotowała w przypadku Ukrainy.

Na zakończenie spotkania studentka Katarzyna Żamojda przytoczyła dane odnoszące się do ofiar działań wojennych ze środowiska studenckiego i naukowego Palestyny. Goście Rektora zaapelowali, żeby rozważyć całkowite zerwanie umów z tymi instytucjami, które popierają działania wojenne.

 

Obie strony zadeklarowały wolę dalszej współpracy na rzecz pomocy ofiarom w Strefie Gazy.

 

Tego samego dnia, po południu, wskazany przedstawiciel grupy studentek i studentów otrzymał emailem odpowiedź władz uczelni na petycję. (odpowiedź)

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Odpowiedź na petycję 82.14 KB
mgr Magdalena Nieczuja - Goniszewska, Rzeczniczka Prasowa UG we współpracy z Weroniką Alchimowicz; Fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy