Rozstrzygnięcie konkursu „KREATOR PRZYSZŁOŚCI” o nagrodę im. Rafała Stepnowskiego dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Rozstrzygnięcie konkursu Kreator Przyszłości

Na Wydziale Ekonomicznym przyznano nagrody w konkursie „Kreator Przyszłości”, którego celem jest docenienie studentów tego wydziału szczególnie aktywnych w obszarze społecznym. Patronem Konkursu jest przedwcześnie zmarły w 2023 r. Rafał Stepnowski, przedsiębiorca i innowator, absolwent i członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego.

Posiedzenie Kapituły Konkursu (w której skład wchodzili przedstawiciele fundatorów nagrody ze strony rodziny śp. Rafała Stepnowskiego oraz władze Wydziału Ekonomicznego) odbyło się w dniu 9 lipca 2024 r. W finale konkursu uczestniczyło troje studentów, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia oraz odpowiadali na dodatkowe pytania. Według Kapituły poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, a aktywność społeczna i różnorodność osiągnięć studentów wzbudziły podziw oceniających.

Działalność studentów oceniono według wskazanych w regulaminie kryteriów, czyli:

  • Zaangażowanie i aktywność kandydata w ramach organizacji wydarzeń, projektów, inicjatyw na rzecz uczelni, promowanie pozytywnego wizerunku uczelni itp.
  • Zaangażowanie społeczne - aktywne uczestnictwo kandydata w działaniach popularnonaukowych, społecznych, charytatywnych, wolontariacie itp. na rzecz społeczności lokalnej
  • Inicjatywa i kreatywność - oryginalność działań podejmowanych przez kandydata oraz innowacyjność w podejściu do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej
  • Umiejętność budowania współpracy wewnątrz i na zewnątrz uczelni, w tym z różnymi grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi itp.
  • Efektywność i skuteczność działań - rezultaty osiągnięte przez kandydata w realizowanych projektach na rzecz społeczności lokalnej lub uczelni, zarówno w krótkim, jak i długim okresie
  • Jakość prezentacji kandydata

Laureatem Nagrody został Oskar Kapela, którego doceniono za pasję, determinację i umiejętność angażowania do wspólnych działań. Według Kapituły osiągnięcia zwycięzcy nie tylko wyróżniły się na tle innych, ale też zainspirowały do myślenia o przyszłości.

Jednocześnie podkreślono, że finaliści, Celine Haida oraz Jan Markanicz, wzbudzili podziw swoimi dotychczasowymi osiągnięciami i kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz sprecyzowanymi planami na przyszłość.

Gratulujemy wszystkim Finalistom i życzymy wielu wspaniałych projektów i sukcesów w przyszłości!
 

Więcej informacji na stronie Wydziału Ekonomicznego

Regulamin konkursu

Oprac. ZP