Ruszają zapisy do Centrum Wsparcia Psychologicznego UG

Prof. A. Kłonczyński, dr A. Rudnik, prof. P. Stepnowski

Fot. Arek Smykowski/UG

Pandemia i przedłużający się lockdown przełożyły się na zdrowie psychiczne wielu z nas. W celu zminimalizowania skutków pandemii COVID-19 w obszarze zdrowia psychicznego Uniwersytet Gdański rusza z pomocą psychologiczną kierowaną do społeczności akademickiej UG: studentów, wykładowców i pracowników uczelni, uruchamiając uczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego. Zachęcamy od 1 marca 2021 r.  do zapisów na indywidualne spotkania, które na razie odbywać się będę w formie online.

W raporcie przygotowanym przez ONZ, dotyczącym związku COVID-19 ze zdrowiem psychicznym, czytamy m.in., że na depresję cierpi 264 mln ludzi na świecie, samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci u osób w wieku 15–29 lat, a osoby z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi żyją 10-20 lat krócej niż ogół populacji. Z raportu ONZ wynika ponadto, że na każde 10 000 osób przypada mniej niż 1 specjalista ds. zdrowia psychicznego, a globalna gospodarka traci ponad 1 bilion dolarów rocznie z powodu depresji i lęku.

Pełen raport ONZ.

Czytaj też: Rusza Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum Wsparcia Psychologicznego UG rusza z przytupem

Ciągła niepewność, poddenerwowanie, stres, stany lękowe, a nawet depresja. Pandemiczna „nowa normalność”, odbija się na zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Z pomocą przychodzi nowe trójmiejskie centrum.

- Problemy psychologiczne, związane z izolacją w czasie pandemii, dotykają w coraz większym stopniu zarówno studentów jak i pracowników uczelni, co jest udokumentowane wieloma badaniami naukowymi, prowadzonymi także przez naszych psychologów. Decyzja o stworzeniu centrum, w którym odbywać się będą konsultacje psychologiczne, została podjęta możliwie jak najszybciej, przy założeniu wykorzystania zasobów nie tylko pracowników naukowych psychologii, ale tez studentów – mówi prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. - Mamy pomysł, by rozwijać poradnię w zakresie, w którym została powołana, a jednocześnie oferować usługi innym uczelniom. Są różne pomysły, choćby taki, by w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita wsparciem psychologicznym obejmować również studentów uczelni partnerskich.

Centrum Wsparcia Psychologicznego UG

Fot. Arek Smykowski/UG

Dr Agata Rudnik: czas działać, bo zapotrzebowanie jest ogromne

- Zapraszamy na konsultacje z psychologiem, już od marca 2021 r. Świadczymy wsparcie krótkoterminowe, można u nas odbyć maksymalnie trzy spotkania, nie oferujemy więc terapii długoterminowych, ale każdemu zainteresowanemu i potrzebującemu udzielimy oczywiście poradnictwa w tym zakresie, zasugerujemy dalsze kroki – mówi dr Agata Rudnik, dyrektor Centrum Wsparcia Psychologicznego UG. – jedno jest pewne, zapotrzebowanie mamy ogromne – kiedy na początku pandemii, w marcu 2020 r.,  jako jedna z pierwszych uczelni świadczyliśmy wsparcie psychologiczne potrzebującym, nie ograniczając się jeszcze do społeczności akademickiej UG, pacjenci zgłaszali się do nas z całej Polski. To pokazuje skalę problemu, z jaką mierzymy się w kontekście zdrowia psychicznego w życiu codziennym.

Jak to działa i jak się zapisać na terapię?

Jak to działa? Najpierw zgłaszamy się drogą mailową (na adres cwp@ug.edu.pl) lub przez stronę internetową. Potem skorzystamy z trwających od 30 do 50 minut porad i konsultacji online prowadzonych przez psychologów, także po angielsku.

Siedziba Centrum mieści przy ul. Bażyńskiego 1a, w pok. 224 (budynek starego Rektoratu). Na razie jednak, spotkania z terapeutą, w związku z obostrzeniami, odbywać się będą online, przez Skypa.

Centrum Wsparcia Psychologicznego UG, powstałe pod egidą prof. Arnolda Kłonczyńskiego, Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia, udzielać będzie pomocy zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oznacza to, że wszystkie treści rozmów zarówno za pośrednictwem Skype, jak i w siedzibie CWP objęte są tajemnicą. Psycholog wszystkie informacje o osobistych sprawach klientów zachowuje dla siebie. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, gdy osoba zgłasza zamiary samobójcze i potrzebna jest szybka interwencja we współpracy z innymi podmiotami.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG